Nowy numer 38/2021 Archiwum

Absolwenci pracę znajdą

Z ks. prof. Władysławem Zuziakiem, rektorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, rozmawia Miłosz Kluba.

Miłosz Kluba: Z jednej strony rośnie liczba studentów i absolwentów wyższych uczelni, z drugiej – zmieniają się oczekiwania pracodawców. Jak na te zmiany reaguje Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie?
Ks. prof. Władysław Zuziak: – Nasza uczelnia wciąż się rozwija i stara się jak najlepiej dostosować swoją ofertę dydaktyczną do wyzwań współczesności.

Mamy wiele nowych kierunków i specjalności. Wydział Nauk Społecznych oferuje od ubiegłego roku studia na kierunku praca socjalna. Wydział Filozoficzny uruchomił nowe specjalności: filozofię umysłu i kognitywistykę, religię w filozofii postsekularnej, etykę stosowaną oraz Philosophy in Science – studia prowadzone w języku angielskim. Nowością jest także morska turystyka religijna na Wydziale Teologicznym. Od niedawna prowadzimy nabór na podyplomowe studia „asystent rodziny” oraz „superwizja w zawodach wsparcia społecznego”, które przygotowują pracowników socjalnych do kontaktów z klientami. Oferta ta skierowana jest do osób chcących pracować lub już pracujących w różnego rodzaju instytucjach pomocowych, wspierających rodziny, które borykają się z problemami takimi jak bezrobocie, przemoc czy uzależnienia. Powołaliśmy też podyplomowe studia semiologiczne, a także pastoralne dla księży proboszczów i wikarych. Zależy nam na tym, aby pogłębiali oni swoją wiedzę teologiczno-pastoralną i psychologiczną, ale także ekonomiczno-prawną, aby potrafili właściwie zarządzać parafią. Warto też wymienić nasze podyplomowe studia z zakresu duszpasterstwa służby zdrowia i opieki społecznej, które przygotowują do pracy z osobami chorymi i cierpiącymi w szpitalach, hospicjach lub w ramach opieki domowej.
 

Czy specjalistyczne studia pozwolą potem znaleźć pracę?
– W Polsce rośnie liczba ludzi starszych. Dostrzegają to już także urzędy i instytucje. Rosła będzie liczba domów opieki i hospicjów, bo rodziny często nie są w stanie zapewnić starszym odpowiednich warunków w domu – zwłaszcza w chorobach terminalnych. Państwo staje wobec tych problemów, a my widzimy potrzebę opieki nad starszym człowiekiem i chcemy wykształcić profesjonalne kadry. Przygotowujemy także specjalistów do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Przez to staramy się odpowiadać na potrzeby społeczne, opierając się jednocześnie na nauce Kościoła. Na wszystkich kierunkach staramy się kształcić dobrych fachowców, posiadających nie tylko dyplom, ale i niezbędne doświadczenie. Wielu naszych absolwentów pracuje w mediach, w rozmaitych wydawnictwach – nie tylko katolickich, w muzeach, różnego rodzaju instytucjach kulturowych. Ci bardziej przedsiębiorczy zawsze znajdują pracę.
 

Gdzie zdobywają doświadczenie i uczą się tej – tak potrzebnej – przedsiębiorczości?
– Oprócz warsztatów i praktyk, prowadzonych przez doskonałych fachowców z różnych dziedzin, studentom i pracownikom dajemy też możliwość wyjazdów zagranicznych. W ramach programu Erasmus współpracujemy z 15 uczelniami w Europie. Niektórzy wyjeżdżają w ramach tego programu na wakacyjne staże w zagranicznych instytucjach. To wymaga od zainteresowanych dodatkowej pracy. Sami muszą znaleźć miejsce i załatwić formalności. My udzielamy oczywiście rekomendacji. Nasi studenci dziennikarstwa pracowali już w ten sposób między innymi we Włoszech, Francji czy Irlandii. W zeszłym roku w ramach wyjazdów erasmusowych 17 studentów wyjechało na część studiów do innego kraju, 20 studentów skorzystało z wyjazdu na staż zagraniczny, zrealizowaliśmy 18 wyjazdów w celach dydaktycznych, a 12 naszych pracowników wyjechało na szkolenia. W tym roku na studia za granicę wyślemy ok. 15 studentów, a na praktyki – ok. 30. Na szkolenia wyjedzie też około 15 naszych nauczycieli akademickich oraz 13 pracowników administracyjnych.
 

A co z dalszym rozwojem naukowym absolwentów?
– Ubiegamy się o możliwość prowadzenia studiów doktoranckich, czyli studiów trzeciego stopnia, na kolejnym wydziale – Nauk Społecznych. Byłyby to doktoraty z dziedzin nauk o rodzinie oraz nauk o mediach. Są to dyscypliny zupełnie nowe, niedawno zatwierdzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dla naszej uczelni jest to bardzo ważne. Na razie jednak czekamy na rozpatrzenie naszych wniosków.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama