Nowy numer 37/2021 Archiwum

„Grobek” odzyskał blask

Ten kościół jest jednym z najpiękniejszych obiektów kompleksu klasztornego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Komisja konserwatorska pozytywnie zaopiniowała przeprowadzone w bieżącym roku prace konserwatorskie. Wymieniona została m.in. więźba dachowa świątyni, przeprowadzono też prace kamieniarskie zewnętrznych elementów zabytku (wykonano konserwację techniczną i estetyczno-plastyczną kamiennej elewacji wraz z konserwacją polichromii w kopule kruchty). W planach ojców bernardynów jest też konserwacja ogrodzenia, groty oraz bezpośredniego kościoła.

Remont finansowany był częściowo z grantu ministerstwa kultury, częściowo zaś z funduszy własnych klasztoru.

Sanktuarium pasyjno-maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej jest najstarszą i największą w Polsce kalwarią. Jej fundatorem jest wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzydowski, który postanowił w swoich posiadłościach odwzorować miejsca Ziemi Świętej. Powstały 42 kościoły i kaplice wkomponowane w beskidzki krajobraz.

Kościół Grobu Matki Boskiej powstał na planie wydłużonego prostokąta z półkolistą absydą od strony wschodniej i półeliptyczną kruchtą od strony zachodniej. Świątynia nosi cechy baroku i należy do najpiękniejszych obiektów sakralnych w Kalwarii. Kościół konsekrował bp Tomasz Oborski w 1642 r.


 

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama