Łamanie stereotypów i zmiana prawa

Nagrodę Rzecznika Prawo Obywatelskich im. Pawła Włodkowica, wręczoną w ostatnim dniu Kongresu Praw Człowieka, otrzymała Krystyna Mrugalska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym.

– Laureaci tej nagrody to ludzie, którzy przez wiele lat i z wielką wytrwałością pracowali na rzecz spraw dla nas, zebranych na tej sali, najważniejszych – mówiła podczas uroczystości wręczenia nagrody prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich. – Dlatego ogromnie się cieszę, że w tym roku kapituła postanowiła odznaczyć Krystynę Mrugalską.

Tegoroczna laureatka została wyróżniona za pracę na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym. Jest ona autorką systemu wspierania rodziców, a także autorką koncepcji i organizatorką pierwszych form wczesnej interwencji. W 1991 roku doprowadziła do powstania i zarejestrowania Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Jej zasługą jest również wprowadzenie szeregu zmian prawnych, włącznie z ratyfikowaniem przez Polskę we wrześniu tego roku konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Wygłoszona przed wręczeniem nagrody laudacja przypomniała zebranym nie tylko zasługi Krystyny Mrugalskiej, ale także podstawowe zasady, którymi zawsze kierowała się w swoich działaniach: podmiotowego traktowania osób z niepełnosprawnością, komplementarności wypracowywanych rozwiązań oraz niepozostawiania nikogo na marginesie.

– Tę nagrodę, mającą szczególne znaczenie w naszej pracy, przyjmuję nie tylko osobiście – mówiła Krystyna Mrugalska. – To także wyraz uznania dla wszystkich aktywnych rodziców z naszej organizacji – podkreśliła. W krótkim przemówieniu przypomniała najważniejsze cele założonego przez nią stowarzyszenia, którymi są: obalanie stereotypów, kształtowanie świadomości społecznej, zmiana regulacji prawnych oraz doprowadzanie do tego, by osoby niepełnosprawne czuły się podmiotami prawa. – Ta nagroda pokazuje, że prawa człowieka są podstawową wartością, do której powinniśmy dążyć – mówiła laureatka.

Nagroda im. Pawła Włodkowica jest przyznawana przez polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich jako wyraz uznania dla osób występujących w obronie podstawowych praw i wolności osób. Ustanowił ją w 2006 roku Janusz Kochanowski, który funkcję RPO sprawował w latach 2006–2010. Jej dotychczasowymi laureatami byli: miesięcznik „Więź”, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Antonin Scalia, Anna Walentynowicz, Lidia Olejnik oraz Irena Dawid-Olczyk.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..