Nowy numer 49/2023 Archiwum

Zobaczyć przeszłość

W archiwum krakowskiej kurii zakończono konserwację ważnych dokumentów i pamiątek po biskupach krakowskich.

Są wśród nich m.in. brewiarz kard. Adama Sapiehy, rękopisy kazań kard. Karola Wojtyły, papieska bulla z początku ub. wieku. W ramach przedsięwzięcia współfinansowanego przez resort kultury i dziedzictwa narodowego przeprowadzono również konserwację rękopisów powstających na przestrzeni czterech wieków w kancelarii arcybiskupów krakowskich. Można z nich korzystać w czytelni archiwum przy ul. Franciszkańskiej 3.

Zbiór, którego konserwacja została właśnie zakończona, to rękopisy w historycznych oprawach, datowane od początku XV w., zawierające „brulionowe” wersje dokumentów, powstających na przestrzeni czterech wieków w kancelarii arcybiskupów krakowskich. Zostały tam zapisane informacje z zakresu administrowania diecezją, akty prawne wynikające z władzy administracyjnej i sądowej biskupów krakowskich w zakresie prawa kanonicznego, władzy książęcej w dobrach biskupstwa, a także kopie pism skierowanych do biskupa i wychodzących z kancelarii biskupiej.

– Dzięki tego typu dokumentom poznajemy ludzi, którzy przychodzili do urzędu oficjała, czyli dzisiejszego kanclerza kurii i do biskupa. Poznajemy sprawy, które ich dotyczyły. W ten sposób uzupełniamy naszą wiedzę o przeszłości – mówi ks. prof. Jacek Urban, dyrektor archiwum krakowskiej kurii. Podkreśla, że to jest pierwsza konserwacja tego zbioru. – Żadnego z tych dokumentów nigdy wcześniej nie dotykała ręka konserwatora. Każda karta oddzielnie była czyszczona, odgrzybiona itd. – mówi ks. prof. Urban.

Osobny zbiór, który poddano konserwacji, stanowią pamiątki po biskupach krakowskich, należące przede wszystkim do kard. Adama Sapiehy. Są to przekazywane mu dary, dokumenty pergaminowe i papierowe, zdjęcia, pocztówki, albumy, księgi, ale i pamiątki osobiste. Zbiór uzupełniają przedmioty będące wyposażeniem kancelarii biskupiej, m. in. tłoki do suchych czy woskowych pieczęci, które są dowodem kunsztu polskiego rzemieślnika. W tym zbiorze jest też bulla papieska z 10 grudnia 1924 r. w której papież Pius XI podnosi Kraków do rangi metropolii a biskupa krakowskiego do godności metropolity.

W archiwum krakowskiej kurii, które jest jednym z największych archiwów kościelnych w Polsce, pozostało jeszcze wiele cennych dokumentów, które wymagają konserwacji. – To, co do tej pory zakonserwowaliśmy i zabezpieczyliśmy stanowi mniej niż jedną dziesiątą naszych zbiorów – mówi ks. prof. Jacek Urban.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy