Nowy numer 20/2024 Archiwum

Kto zagłosuje w referendum?

W niedzielę 25 maja mieszkańcy Krakowa nie tylko zagłosują w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale też wezmą udział w lokalnym referendum.

Odpowiedzieć będą musieli na cztery pytania: "Czy jest Pani/Pan za zorganizowaniem i przeprowadzeniem przez Kraków Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku?", "Czy jest Pani/Pan za budową metra w Krakowie?", "Czy jest Pani/Pan za stworzeniem w Krakowie systemu monitoringu wizyjnego, którego celem byłaby poprawa bezpieczeństwa w mieście?", "Czy zdaniem Pani/Pana w Krakowie powinno się budować więcej ścieżek rowerowych?".

Kto będzie mógł się wypowiedzieć w tych kwestiach? Po pierwsze - zameldowani w mieście krakowianie, którzy są automatycznie wciągani na listy wyborców. Prawo do głosowania przysługuje jednak także osobom stale przebywającym w Krakowie, ale zameldowanym gdzie indziej, pod warunkiem, że znajdą się one w stałym rejestrze wyborców.

Osoby stale mieszkające w Krakowie mogą starać się o dopisanie do listy wyborców. Państwowa Komisja Wyborcza podaje, że przez stałe zamieszkanie należy rozumieć "zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu", gdzie "koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby". W orzecznictwie sądów powszechnych i administracyjnych za miejsce stałego pobytu uznaje się nie miejsce zameldowania, ale to, w którym "obywatel stale realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe", czyli – zgodnie z PKW – mieszka, je, nocuje, wypoczywa, przechowuje swoje rzeczy (odzież, żywność, meble) czy przyjmuje wizyty.

Nie potrzeba zatem krakowskiego adresu w dowodzie osobistym, by móc wziąć udział w lokalnym referendum. Konieczne jest natomiast znalezienie się w krakowskim rejestrze wyborców. Aby zostać dopisanym do listy obejmującej osoby uprawnione do głosowania, należy złożyć w Urzędzie Miasta Krakowa wniosek o dopisanie do rejestru wyborców i deklarację zamieszkania (do pobrania ze strony: http://info.pkw.gov.pl/rejestr-wyborcow-pe/rejestr-wyborcow.html) oraz kserokopię dowodu osobistego. Decyzję o dopisaniu bądź odmowie podejmuje prezydent miasta. Od chwili złożenia dokumentów ma na to 3 dni.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy