Nowy numer 37/2021 Archiwum

Kasprowy Wierch w obcych rękach?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zgodziło się, by firma zarejestrowana w Luksemburgu mogła przejąć nieruchomości na Kasprowym Wierchu.

Jak informuje Małgorzata Woźniak, rzecznik MSW, do wniosku o przejęcie terenów w Tatrach przez firmę zarejestrowaną w Luksemburgu przychyliła się pozytywnie minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska. Wcześniej opinie na ten temat wydało m.in. Ministerstwo Rolnictwa.

Pół roku temu do samorządów, na których terenie znajdują się grunty PKL, dotarły pisma z MSW z prośbami o opinię na temat przejęcia nieruchomości przez luksemburską spółkę Altura. Większość samorządowców wydała opinie negatywne.

Przypomnijmy, że w drugiej połowie 2014 roku spółka Polskie Koleje Górskie wystąpiła o przejęcie ziemi należącej do Polskich Kolei Linowych, w tym terenów na Kasprowym Wierchu.

PKG to spółka samorządowa, którą zawiązały cztery gminy - Zakopane, Poronin, Bukowina Tatrzańska i Kościelisko. Spółka związała się z międzynarodowym funduszem Mid Europa Partners. Fundusz ma 99 procent udziałów w Polskich Kolejach Linowych. Wartość tych udziałów szacuje się na około 200 mln zł.

Na pomysł powołania spółki Polskie Koleje Górskie wpadły poprzednie władze samorządowe Zakopanego na czele z burmistrzem Januszem Majchrem. Obecny włodarz stolicy polskich Tatr krytykował taki stan rzeczy.

Aktualizacja - odpowiedź MSW:

Informuję, że MSW nie rozpatrywało wniosku firmy z siedzibą w Luksemburgu. Od 2013 r. zarówno PKL jak i PKG są spółkami cudzoziemskimi, kontrolowanymi przez firmę Altura z siedzibą w Luksemburgu. W 2013 r. akcjonariusze spółki PKG SA (gminy podhalańskie) podjęły decyzję o wejściu do spółki kapitału zagranicznego. Następnie w wyniku sprzedaży akcji Polskich Kolei Linowych S.A. spółce Polskie Koleje Górskie S.A. (spółce kontrolowanej przez cudzoziemca), dokonanej po uprzedniej zgodzie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Polskie Koleje Linowe S.A. stały się spółką kontrolowaną przez cudzoziemca. Ta umowa nie wymagała zgody MSW. Tym samym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie miało wpływu na wejście do wskazanych podmiotów kapitału cudzoziemskiego i wydana w wczoraj decyzja nie dotyczy kwestii przejęcia kontroli cudzoziemca nad kolejami linowymi.

Decyzja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zezwala spółce Polskie Koleje Górskie SA z siedzibą w Zakopanem na nabycie nieruchomości wchodzących w skład majątku spółki Polskie Koleje Linowe S.A. w drodze połączenia się spółek. Obydwa podmioty będące stronami prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych postępowania administracyjnego były już cudzoziemcami przed datą jego wszczęcia. Decyzja ta wydana została po przeprowadzeniu zgodnego z przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców postępowania administracyjnego, po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa opinii organów administracji uczestniczących w procesie decyzyjnym, odpowiedzialnych m.in. za obronność, bezpieczeństwo państwa, które nie zgłosiły zastrzeżeń co do wydania zezwolenia. Wobec spełnienia przez wnioskodawcę przesłanek ustawowych, niezbędnych do wydania zezwolenia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych było zobowiązane do uwzględnienia wniosku strony i wydania decyzji pozytywnej. Jakakolwiek inna decyzja byłaby niezgodna z przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Jak czytamy w decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - w niniejszej sprawie MSW uzyskało opinię wszystkich wyżej wymienionych organów administracji rządowej. Minister Obrony Narodowej oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zgłosili sprzeciwu w sprawie, zaś Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie wskazała w związku z planowanym nabyciem okoliczności, które mogłyby potencjalnie powodować powstanie stanu zagrożenia bezpieczeństwa Państwa. Dodatkowo w toku niniejszego postępowania uzyskano pozytywną opinię Wojewody Małopolskiego w sprawie nabycia objętych wnioskiem nieruchomości przez Polskie Koleje Górskie S.A.

Podsumowując w niniejszej sprawie należy zauważyć, iż na podstawie zebranego materiału dowodowego oraz w związku z brakiem sprzeciwu ze strony Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także opiniami Ministra Środowiska, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Wojewody Małopolskiego brak jest przesłanek negatywnych uniemożliwiających wydanie Polskim Kolejom Górskim S.A. zezwolenia zgodnie ze złożonym wnioskiem.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama