Nowy numer 37/2021 Archiwum

Włosi zbudują nową zakopiankę

Włosi złożyli - zdaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - najkorzystniejszą ofertę na budowę drogi ekspresowej S7 Kraków-Rabka-Zdrój na odcinku Skomielna Biała-Chabówka oraz nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP od Rabki-Zdroju do Chabówki.

Włoska firma firma Salini Impregilo S.p.A. z Mediolanu zaoferowała cenę brutto 615 068 976,27zł  z terminem realizacji w ciągu 22 miesięcy od daty zawarcia umowy i gwarancją jakości 10 lat. Do terminu realizacji robót nie wlicza się okresu zimowego (od 15 grudnia do 15 marca).

GDDKiA Oddział w Krakowie przekaże teraz dokumentację do Urzędu Zamówień Publicznych. Zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych, zamówienie to podlega kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i umowa z firmą może być zawarta po doręczeniu GDDKiA informacji o wyniku tej kontroli.

 W trakcie procedury wyboru wykonawców jedno konsorcjum firm zostało wykluczone z powodu niewniesienia wadium do upływu terminu składania ofert (konsorcjum: Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. z Włoch i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. z Polski). Ponadto odrzucone zostały oferty dwóch wykonawców, którzy nie złożyli kompletnych kosztorysów ofertowych. Jeden z nich to konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty-Łódź" S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego oraz Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Nowego Targu. Drugim odrzuconym wykonawcą jest Energopol Szczecin S.A.

 Na 6,1-kilometrowym odcinku S7 Skomielna Biała-Chabówka, oprócz dwujezdniowej drogi, wybudować trzeba m.in. dwa węzły drogowe - "Skomielna Biała" i "Zabornia", Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej, 17 obiektów inżynierskich (wiadukty, estakady), w tym najdłuższy, liczący 992 metry, oraz 4 małe mostki na ciekach przy węźle "Skomielna".

 W piątek 15 stycznia otwarte będą oferty od wykonawców na budowę odcinka S7 Naprawa-Skomielna Biała z tunelem. W ramach inwestycji wybudować trzeba odcinek tunelowy drogi klasy S o długości ok. 3 km z dwukomorowym tunelem o długości ok. 2,06 km, z awaryjnymi przejściami między komorami, dwoma portalami oraz pełną infrastrukturą i wyposażeniem technicznym. Ponadto do wykonania są m.in. wzmocnienia podłoża gruntowego oraz zapewnienie stateczności nasypów i skarp, zabezpieczenie skarp głębokich wykopów oraz przebudowa i budowa dróg dojazdowych do obsługi terenu przyległego.

Natomiast do 18 stycznia GDDKiA Oddział w Krakowie czeka na wyjaśnienia od firm , które chcą budować odcinek S7 Lubień-Naprawa. Oferty złożyło na ten odcinek 12 wykonawców. Na 7,6-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S7 Lubień-Naprawa, oprócz dwujezdniowej drogi klasy S, wybudować trzeba m.in. dwa MOP-y - "Lubień" i "Krzeczów" oraz 10 obiektów inżynierskich i 6 małych mostków na Potoku Krzywańskim.

 Podpisanie umów z wykonawcami na wszystkie trzy odcinki S7 od Lubnia do Rabki przewidywane jest w I kwartale br.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama