Nowy numer 20/2024 Archiwum

Kapliczki do remontu

300 tysięcy zł przeznaczy Województwo Małopolskie na renowacje i zachowanie zabytkowych kapliczek w Małopolsce. Rusza właśnie konkurs pod nazwą "Kapliczka 2016".

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, które w 2016 roku podejmą prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach.

Obiekty te nie muszą figurować w rejestrze zabytków, ale powinny odznaczać się wartościami artystycznymi i historycznymi. Gminy lub powiaty mogą zgłosić do konkursu zadania dotyczące kapliczek nie będących ich własnością, poprzez nawiązanie współpracy z właścicielami tych obiektów.

Nabór wniosków trwa do 4 marca 2016 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego). Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski. Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację jednego zadania może być udzielona w wysokości do 75 procent ogółu nakładów koniecznych wykonania prac, jednak nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł. Na realizację konkursu Województwo Małopolskie ma do rozdysponowania kwotę 300 000 zł.

Konkurs "Kapliczka 2016" jest jedną z form ochrony zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego, wynikających z realizacji strategicznych zadań rozwoju Województwa Małopolskiego. Jak piszą urzędnicy zabytkowe kapliczki stanowią ważny element lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz są świadectwem religijności mieszkańców "małych ojczyzn".

Obiekty te często były fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota oraz dla upamiętnienia ważnych wydarzeń. Niejednokrotnie są one także czynnikiem budowania lokalnej tożsamości, łącząc przeszłość z teraźniejszością.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM pod numerami telefonów: 12 63 03 139, 12 63 03 407.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy