Nowy numer 37/2021 Archiwum

Wolność fundamentalna

O wolności religijnej i wolności sumienia w Polsce dyskutowano w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II.

Ogólnopolskie sympozjum ”Wolność religijna i wolność sumienia w Polsce” zorganizowały 3 marca doktorantki Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII.

Wzięli w nim udział naukowcy specjalizujący się w teologii, prawie kanonicznym lub świeckim, którzy przyjechali do Krakowa m.in. z Warszawy i Lublina.

Skąd pomysł na zorganizowanie takiego spotkania? - Zwróciłyśmy uwagę, że w mediach społecznościowych czy polityce poruszane są kwestie wolności religijnej i wolności sumienia. Również ustawodawstwo kościelne posiada szereg unormowań prawnych, które wskazują na tę wolność. To, jak będziemy z niej korzystać, zależy od nas - mówiła Karolina Mazur, współorganizatorka sympozjum.

- Każdy człowiek ma prawo wiedzieć, jakie są jego prawa. Wolność sumienia i wyznania jest wolnością fundamentalną i o tym powinniśmy zawsze pamiętać - dodała.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył bp Grzegorz Ryś. On też skierował do młodych naukowców słowo wprowadzające.

Sympozjum zostało podzielone na dwie części. Sesję profesorską poprowadził ks. dr Andrzej Sosnowski (UPJPII). Jako pierwszy swój referat pt. ”Czy istnieje prawo do zawarcia jednego instytucyjnie spójnego małżeństwa?” wygłosił ks. dr Andrzej Wójcik.

Następnie ks. dr Bartłomiej Pieron (UPJPII) rozważał, czy w Polsce przestrzegane jest prawo do rezygnacji z przynależności do kościołów i innych związków wyznaniowych.

Z kolei dr Marta Osuchowska (UKSW) przybliżyła słuchaczom kwestie prawne związane z wychowaniem religijnym dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców, a ks. Michał Czelny (KUL) zaprezentował uczestnikom sympozjum problem przestępstwa obrazy uczuć religijnych w najnowszym orzecznictwie sądów polskich.

W drugiej, studenckiej sesji sympozjum, referaty zaprezentowało troje młodych naukowców. Ks. Tomasz Stec (UPJPII) przygotował wystąpienie pt. ”Wolność sumienia a możliwość korzystania z klauzuli sumienia”. Natomiast ks. Maciej Rogalski (UPJPII) rozważał, czy prawo kanoniczne zapewnia katolikom wolność religijną.

Jako ostatnia z referatem pt. ”Katolik uczestniczący w wykonywaniu władzy państwowej, a obowiązek zachowania przez nią bezstronności światopoglądowej” wystąpiła Bożena Domagała-Gajda (UPJPII).

Po każdej sesji odbyła się dyskusja, do której aktywnie włączyli się słuchacze sympozjum - studenci, prawnicy i teolodzy.

Organizatorki mają nadzieję, że podobne spotkania będą odbywały się w przyszłości.

- Młodzi naukowcy mają dużą wiedzę i tylko takie sympozja mogą pokazać, jakie są ich światopoglądy, jakie kwestie chcą przedstawiać. To jest najlepsza forma przekazu i dopingowania ich, żeby walczyli o swoje marzenia i mogli się rozwijać - podsumowała Karolina Mazur.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama