Nowy numer 15/2024 Archiwum

Był wspaniałą, ciepłą osobą

Zmarły dziś w wieku 90 lat biskup senior diecezji sandomierskiej Wacław Świerzawski był przez wiele lat związany z Krakowem. Był tutaj m.in. profesorem i rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej. W naszym mieście założył również zgromadzenie zakonne jadwiżanek wawelskich.

- Trudno mi na razie zebrać myśli tak niedługo po jego śmierci. Wielu uważało, że był ostry, ale w istocie był wspaniałą, ciepłą osobą, która widziała człowieka w człowieku - powiedziała s. Anna Kopińska CHR, przełożona Domu Generalnego jadwiżanek w Krakowie.

Wacław Świerzawski urodził się w 1927 r. w Złoczowie na terenie archidiecezji lwowskiej. W 1944 r. wstąpił do lwowskiego seminarium duchownego. Po jego przymusowym przeniesieniu na teren zakreślony obecnymi granicami Polski, kontynuował studia teologiczne w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tu w 1949 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk abp. Eugeniusza Baziaka. W 1950 r. ukończył studia na Wydziale Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1957 r. stale mieszkał i działał w Krakowie. Od 1957 do 1964 r. był duszpasterzem akademickim przy kolegiacie św. Anny. W latach 1968-1989 był rektorem kościoła św. Marka.

Przyczynił się m.in. do odnowienia kultu pochowanego w tej świątyni bł. Michała Giedroycia. Jego imieniem nazwał założony przez siebie i kierowany do 1998 r. Instytut Liturgiczny działający wpierw na Papieskim Wydziale Teologicznym, a potem w jego kontynuatorce - Papieskiej Akademii Teologicznej. Problemy liturgii były zaś bardzo bliskie bp. Świerzawskiemu i jako duszpasterzowi, i jako uczonemu. Przy kościele św. Marka założył m.in. duszpasterstwo liturgiczne oraz katechumenat, w którym osoby dorosłe przygotowywały się do przyjęcia sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii.

Dla bardziej efektywnej pracy w tej dziedzinie założył w 1990 r. w Krakowie zatwierdzone w 1991 r. Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego, tzw. jadwiżanek wawelskich. Od tego czasu siostry przygotowały do chrztu kilkuset katechumenów. Były także osoby, które przygotowywały do pierwszej spowiedzi, Komunii Świętej lub tylko do bierzmowania.

Biskup Wacław Świerzawski był mocno związany z Papieskim Wydziałem Teologicznym, spadkobiercą ufundowanego przez św. Jadwigę Królową Wydziału Teologicznego UJ, przekształconym następnie w Papieską Akademię Teologiczną (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II). Prócz wspomnianego Instytutu Liturgicznego kierował m.in. Katedrą Teologii Liturgii oraz był kuratorem Katedry Homiletyki i Katedry Teologii Życia Wewnętrznego. W latach 1988-1992 sprawował urząd rektora PAT.

W 1992 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem sandomierskim. Ordynariuszem tej diecezji był do października 2002 roku.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy