Nowy numer 9/2021 Archiwum

Koniec świata w Biblii, sztuce i literaturze

III sympozjum im. o. Augustyna Jankowskiego pod hasłem "Eschatologia, apokalipsa, a może po prostu koniec świata?" odbędzie się 6 listopada 2017 w opactwie benedyktynów w Tyńcu.

Punkt wyjścia dyskusji stanowić będzie biblijna Apokalipsa św. Jana. Perspektywa ta zostanie jednak rozszerzona o całościowe ujęcie apokaliptyki biblijnej z uwzględnieniem także tradycji żydowskiej - Księgi Daniela, Księgi Hioba i targumów.

"Człowiek zmaga się z myślą o końcu świata i Wszechświata - i temu niepokojowi także trzeba będzie się przyjrzeć podczas sympozjum. Celem jest zaprezentowanie, jak człowiek próbował i próbuje oswoić temat Apokalipsy w literaturze i sztuce. Podsumowanie stanowić będzie prelekcja z pogranicza nauki i wiary dotycząca fizycznego ujęcia skończoności świata i możliwości jej pogodzenia z objawieniem biblijnym" - zapowiadają organizatorzy sympozjum.


Program III sympozjum im. o. Augustyna Jankowskiego "Eschatologia, apokalipsa, a może po prostu koniec świata?"

10.00 otwarcie sympozjum

Sesja I - prowadzenie dr Marcin Majewski (UPJPII)

 • 10:20-10:40 dr Barbara Strzałkowska (UKSW), Eschatologia Księgi Hioba na tle pozostałych ksiąg mądrościowych Starego Testamentu
 • 10:40-11:00 ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel (KUL), Eschatologia w ujęciu Biblii Aramejskiej
 • 11:00-11:20 ks. prof. dr hab. Marek Parchem (UKSW), Schemat wydarzeń czasów ostatecznych w hymnicznych proroctwach eschatologicznych Księgi Daniela (Dn 12,1-3) i Testamentu Mojżesza (TestMojż 10,1-10)
 • 11:20-11:40 prof. dr hab. Krzysztof Meissner (UW), Czy koniec naszego Wszechświata może być początkiem nowego? O hipotezie Rogera Penrose'a
 • 11:40-12:00 dyskusja
 • 12:00-12:30 przerwa kawowa

Sesja II - prowadzenie ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII

 • 13:30-13:50 s. dr Joanna Nowińska (UPJPII), Doświadczenie Głosu Boga w Apokalipsie św. Jana jako niwelujace granicę pomiędzy eonami
 • 13:50-14:10 dr Danuta Piekarz (UPJPII), Dwóch świadków (Ap 11) jako znak dla prześladowanego Kościoła
 • 14:10-14:30 br. Maciej Pawlik OSB (KUL), Gdzież jest Bóg, sprawiedliwy sędzia? Koncepcja Dnia Pańskiego w Księdze Malachiasza (Ml 2,17-3,5)
 • 14:30-14:50 dyskusja
 • 14:50-15:10 przerwa kawowa

Sesja III - prowadzenie o. prof. dr hab. Tomasz M. Dąbek OSB (UPJPII)

 • 15:10-15:30 ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński (KUL), Apokalipsa pomiędzy tradycją i nowoczesnością na przykładach realizacji Heinricha Gerharda Bückera w kościele seminaryjnym św. Michała w Würzburgu i Tomasza Łączyńskiego w kościele parafialnym św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku
 • 15:30-15:50 o. dr Szymon Hiżycki OSB, opat tyniecki, Pocałować zwierciadło albo mały koniec świata według Mickiewicza
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama