Abp Jędraszewski: Śmierć daje nadzieję na spotkanie z Chrystusem

Podczas listopadowych "Dialogów u św. Anny" metropolita krakowski przekonywał, że chwile tuż przed śmiercią to ostatni czas, w którym można żałować za swoje grzechy i liczyć na Boże miłosierdzie.

Spotkanie pod hasłem: "Życie nasze zmienia się, ale się nie kończy. Śmierć i co dalej?" rozpoczęła katecheza arcybiskupa, w której zwrócił uwagę, że przemijanie człowieka stawia przed nim pytania o sens życia. Ocenił, że to, co się dzieje po śmierci, zależy od tego, w jaki sposób człowiek żyje.

- Jeśli żyjesz z Chrystusem, będziesz z Nim na zawsze. Jeżeli się od Niego odwracasz, już tu, na ziemi, wydajesz na siebie wyrok potępienia. I dlatego tak bardzo ważną rzeczą jest, by żyć w przyjaźni z Chrystusem każdego dnia - głosił.

Następnie odpowiadał na pytania diecezjan dotyczące m.in. wyglądu Bożego sądu nad zmarłym, moralnej oceny odmowy leczenia czy wypowiedzi niektórych duchownych na temat samobójczej śmierci mężczyzny, który podpalił się pod Pałacem Kultury w Warszawie.

Odnosząc się do tego zdarzenia, stwierdził jednoznacznie, że samobójstwo jest grzechem i odrzuceniem daru życia otrzymanego od Boga, zwłaszcza jeśli jest to czyn świadomy. - Głoszenie pochwały samobójstwa jest sprzeczne z nauką Kościoła i jeśli czynią to osoby duchowne, tym bardziej jest to bolesne - powiedział.

Odpowiadając na pytanie o doświadczenie Bożego miłosierdzia w godzinie śmierci, metropolita wskazał, że Kościół nigdy jednoznacznie nie powiedział, że jakaś osoba została potępiona. - Ale jeśli jest się już po drugiej stronie i dopiero wtedy - wiedząc, że jest piekło - żałuje się swojego życia, jest już trochę za późno. Nie chcę tym absolutnie ograniczać Pana Boga i Jego miłosierdzia i życzę wszystkim, aby tego miłosierdzia mogli dostąpić - mówił.

Abp Jędraszewski wskazał także, że chrześcijańska perspektywa życia wiecznego sprawia, iż śmierć przestaje być powodem do rozpaczy czy też przekleństwem. - Dla tego, który żyje z Chrystusem na co dzień, śmierć rodzi nadzieję, nieraz tak wielką, że ludzie jej wyczekują, ale nie dla niej samej, tylko by jak najszybciej móc spotkać się z Nim twarzą w twarz - wyjaśnił.

Katechezy abp. Jędraszewskiego można posłuchać tutaj:

Pytań do arcybiskupa i jego odpowiedzi można posłuchać tutaj:

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..