Dla szukających wiedzy

Krzysztof Zanussi, Michał Lorenc, o. Maciej Zięba OP - to tylko niektórzy wykładowcy Szkoły Zimowej Instytutu Tertio Millennio. Pierwsze zajęcia dla studentów i doktorantów ruszają już za kilka dni w Wadowicach.

Ideą Szkoły Zimowej jest przybliżenie studentom oraz doktorantom katolickiej nauki społecznej, dbanie o rozwój świadomości obywatelskiej wśród młodzieży oraz rozwijanie debaty nad ważnymi problemami społecznymi, politycznymi, kulturalnymi, naukowymi i religijnymi.

W jej trakcie uczestnicy mają także możliwość podniesienia swych kompetencji w zakresie sztuki argumentacji i retoryki. - Naszym celem jest dotarcie do szerokiego grona młodych ludzi, którzy będą mieli wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego opartego na wartościach - wyjaśniają organizatorzy wydarzenia.

Na program spotkania składają się wykłady, zajęcia warsztatowe i dyskusje, dzięki czemu Szkoła Zimowa jest płaszczyzną konfrontacji poglądów i zdobywania wiedzy. Pomagają w tym warsztaty z katolickiej nauki społecznej z zakresu ekonomii, polityki i kultury, wykłady prowadzone przez uznanych specjalistów oraz debata oksfordzka.

Debata jest tradycyjnym elementem Szkół Zimowych Instytutu Tertio Millennio. Ma przygotować jej uczestników do wystąpień publicznych przed większym audytorium. To umiejętność niezbędna każdej osobie działającej publicznie. Ten sposób debaty uczy także jasnej, konkretnej i przekonującej argumentacji podczas dyskusji;

Młodzież uczestnicząca w projekcie zwiedzi Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską.

Przewodnim hasłem Szkoły Zimowej są słowa: "Chrześcijanie na współczesnych areopagach. Kultura, ekonomia, polityka". Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 8 lutego.

Instytut Tertio Millennio został założony w 1995 r. przez o. Macieja Ziębę OP. Skupia on wokół siebie młodych ludzi chcących podejmować dyskusję ze środowiskami i grupami prezentującymi różne poglądy. Do tej pory w poszczególnych projektach organizowanych przez Instytut wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób pragnących określić rolę i miejsce katolika we współczesnym świecie, a także chcących pogłębić swą wiedzę w zakresie nauczania Jana Pawła II.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..