Krakowska prokuratura chce kuratora dla Stowarzyszenia "Wiosna"

Prokuratura ma bowiem wątpliwości, czy 4 lutego ks. Grzegorz Babiarz został prawidłowo wpisany jako jego prezes.

Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście Zachód w Krakowie 15 kwietnia wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla Stowarzyszenia "Wiosna". Stało się tak po analizie akt rejestrowych stowarzyszenia i po stwierdzeniu, że zachodzą wątpliwości co do stanu prawnego w zakresie składu jego zarządu.

Aktualnie jako prezes zarządu i jedyny jego członek w rejestrze wpisany jest ks. Grzegorz Babiarz. Wpis ten został dokonany na mocy postanowienia Sądu Rejestrowego z dnia 11 kwietnia. Zgodnie ze statutem stowarzyszenia, zarząd powinien być co najmniej trzyosobowy, jednoosobowy nie jest bowiem w stanie skutecznie prowadzić spraw stowarzyszenia, w tym m.in. zwołać nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków w celu uzupełnienia składu zarządu.

Postępowanie w sprawie wpisu ks. Grzegorza Babiarza nie jest jednak prawomocnie zakończone. Prokuratura ma wątpliwości, czy 4 lutego 2019 r. został on powołany na prezesa zgodnie z prawem, a także czy walne zgromadzenie członków stowarzyszenia, które odbyło się 11 lutego 2019 r., zostało skutecznie zwołane. Niejasne jest również to, czy w jego trakcie ks. G. Babiarz został skutecznie odwołany z funkcji prezesa zarządu, oraz czy zgodne z prawem było ponowne powołanie na prezesa zarządu uprzednio odwołanej Joanny Sadzik. Prokuratura nie jest także pewna, czy możliwe było wycofanie przez pozostałych członków zarządu oświadczeń o rezygnacji z członkostwa w zarządzie.

Biorąc to wszystko pod uwagę, prokuratura wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie kuratora stowarzyszenia, do którego kompetencji należeć będzie zwołanie walnego zgromadzenia członków w terminie 6 miesięcy od jego ustanowienia.

Prokuratura zapewnia również, że nie stoi po żadnej ze stron sporu, a jedynie zmierza do uregulowania sytuacji prawnej stowarzyszenia i chce doprowadzić do właściwego funkcjonowania "Wiosny".

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..