GN 24/2021 Archiwum

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio: Nie godzimy się na uprzedmiotowienie osób bez domu

Zarząd Dzieła Pomocy św. Ojca Pio wydał oświadczenie w związku z niedawnymi inicjatywami radnego Łukasza Wantucha, dotyczącymi sytuacji osób bezdomnych w Krakowie.

Po ogłoszeniu projektu uchwały "Jedzenie za pracę" oraz po przedstawieniu planów zorganizowania 10 lipca darmowego poczęstunku dla osób bezdomnych "Zupa w Radzie" w restauracji radcowskiej działającej w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa prowadzona przez braci kapucynów organizacja, która pomaga osobom w kryzysie bezdomności, zabrała głos w toczącej się dyskusji społecznej. Publikujemy stanowisko Zarządu Dzieła:

"W Dziele Pomocy św. Ojca Pio od 15 lat staramy się jak najlepiej, na miarę swoich możliwości, wspierać osoby doświadczające bezdomności. W Krakowie działają nasze dwa Centra Pomocy, w których udzielamy doraźnego i specjalistycznego wsparcia osobom bezdomnym. Prowadzimy również 8 mieszkań, w których osoby i rodziny bezdomne przygotowywane są do samodzielnego zamieszkania. Każdego roku z naszego wsparcia korzysta około 2 tys. osób bez domu. Nasza pomoc odbywa się w pełnym poszanowaniu godności drugiego człowieka: w szacunku, prawdzie i zrozumieniu. Pragniemy, aby każda osoba, która przychodzi do nas po pomoc, poprawiła swoją sytuację i miała szansę na zamieszkanie »pod dachem«.

Nie możemy zaakceptować złożonych w ostatnim czasie przez krakowskich radnych propozycji zmian dotyczących organizacji pomocy na rzecz osób bez domu w Krakowie. Jest w nas pełna niezgoda na podejmowane działania oraz pojawiające się w dyskursie głosy, których celem jest uprzedmiotowienie osób bez domu, odebranie im godności oraz budowanie relacji z nimi w oparciu o agresywne metody siłowe.

Jako organizacja pozarządowa wyrażamy duży niepokój w związku z pojawieniem się prób zmian legislacyjnych związanych z systemem pomocy osobom bezdomnym w Krakowie. Dzieją się one bez jakichkolwiek konsultacji merytorycznych i dyskusji z organizacjami działającymi w obszarze pomocy osobom bez domu, co jest podważaniem zasad funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokracji.

Pragniemy, aby wszystkie krakowskie organizacje i instytucje, którym nie obojętny jest los człowieka bezdomnego, miały szansę na udział w dyskusji o tym, jak najlepiej organizować pomoc osobom potrzebującym. Jako Dzieło Pomocy deklarujemy swoją otwartość i chęć aktywnego udziału w rozmowach oraz mamy nadzieję na szybkie powstanie tego typu »przestrzeni« do konstruktywnej wymiany doświadczeń, planowania i realizacji wspólnie wytyczonych zadań.

Naszym zdaniem, jedynie otwarta, merytoryczna i oparta na wzajemnym szacunku współpraca organizacji pozarządowych i instytucji publicznych jest właściwą drogą do budowania efektu synergii działań, które podejmujemy na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności.

Mamy nadzieję, że całe lokalne środowisko osób, organizacji i instytucji działających w obszarze niwelowania zjawiska bezdomności, mając na celu dobro wspólne wszystkich mieszkańców Krakowa, przyczyni się do poprawy systemu pomocy osobom w kryzysie bezdomności mieszkającym w naszym mieście.

Kraków, 29 czerwca 2019 r.".

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama