Nowy numer 3/2021 Archiwum

O to prosił Jezus

Ich marzeniem jest odtworzenie wspólnoty pierwotnego Kościoła. Ekumenizm to dla nich szukanie równowagi między jednością a różnorodnością. Przez tydzień modlili się o to w Krakowie.

Pod Wawel przyjechali z różnych stron Europy, by poznać duchowe bogactwo i tradycje Kościoła rzymskokatolickiego. – Chcieliśmy pokazać gościnność Polski i piękno naszego chrześcijaństwa, które jest żywe i dynamiczne. Uczestnicy naszego spotkania są pod wrażeniem modlących się w krakowskich świątyniach ludzi – opowiada Piotr Kopiec, przewodniczący regionu polskiego Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej.

Testament Jezusa

Międzynarodowa Wspólnota Ekumeniczna (International Ecumenical Fellowship) została założona w 1967 r. w Szwajcarii. Zgodnie z Deklaracją fryburską, która jest aktem założycielskim organizacji, wspólnota „stara się służyć modlitwą, studiami i działaniem ruchowi dążącemu do widzialnej jedności Kościoła”. Gromadzi chrześcijan należących do różnych Kościołów i wspólnot kościelnych. Składa się z 10 regionów europejskich oraz tzw. oddziału afrykańskiego, reprezentujących różne wyznania: katolicyzm, prawosławie, luteranizm, anglikanizm, wyznania reformowane i metodystów. Okazją do spotkania w szerszym gronie są międzynarodowe kongresy, w których biorą udział członkowie wszystkich lub części regionów narodowych. W tym roku spotkanie zorganizowano w Krakowie. Paul Siladi przyjechał z Rumunii. Kongres to dla niego okazja, by doświadczać ekumenizmu w konkrecie spotkań z różnymi ludźmi. – Dużo się modlę o jedność chrześcijan, ludzi różnych krajów, różnych wyznań, ale żyjących jak jedna rodzina. Chcemy być jak jedna dusza i jedno serce – podkreśla Elias Polomski. – Ideą ekumenizmu jest odtworzenie widzialnej jedności chrześcijan, czyli uczynienie tego, co Chrystus zawarł w modlitwie arcykapłańskiej, gdy modlił się do Ojca, by Jego uczniowie stanowili jedno – wyjaśnia ks. Przemysław Kantyka, wiceprezydent polskiego regionu IEF. – Zawołanie stowarzyszenia brzmi: „Żyć dzisiaj Kościołem jutra”. To znaczy, że my już dziś, teraz chcemy przeżywać tę jedność pomiędzy chrześcijanami, której Chrystus pragnął dla swoich uczniów – dodaje. Jego zdaniem, wbrew obiegowym poglądom, w Kościele wcale nie jest potrzebna jednolitość. – W samym Kościele katolickim są aż 23 ryty liturgiczne. Najistotniejsza jest jedność na poziomie najważniejszych prawd wiary. To jest absolutnie nienegocjowalne – zaznacza.

W duchowej stolicy Polski

Krakowski kongres odbywał się pod hasłem: „Miłość Chrystusa przynagla nas”. – Rozważamy to zdanie św. Pawła w dwóch wymiarach. Rozpatrujemy, na ile w Kościele potrzebna jest zmiana, a na ile ciągłość, oraz w jaki sposób Kościół powinien odczytywać to przynaglenie Chrystusa, aby – używając sformułowania Ojca Świętego Franciszka – „wychodzić na peryferie” – mówi ks. Kantyka. Patronami kongresu byli związani z Krakowem święci – Brat Albert Chmielowski i Jan Paweł II. – Oni są symbolami duchowego przesłania, jakie Kraków przekazuje światu – tłumaczy P. Kopiec. Członkowie Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej z Czech, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii, Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii wysłuchali dwóch wykładów, wokół których zorganizowano „grupy refleksji”. Uczestniczyli w warsztatach, m.in. biblijnych, teologicznych, na temat ikonografii oraz chrześcijańskiej muzyki i tańca. Odwiedzili katedrę na Wawelu, bazylikę Mariacką, sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz krakowski Kazimierz, gdzie modlili się w synagodze i w kościele Bożego Ciała. – Jest rzeczą bardzo ważną, że Polska jest w Międzynarodowej Wspólnocie Ekumenicznej. W porównaniu z rokiem 1995, gdy odbył się kongres w Cieszynie, widzimy, że nastąpiło ogromne otwarcie w polskim Kościele – zauważa prezydent wspólnoty Réné Lefèvre. Jego zdaniem Kościół katolicki w Polsce jest „o wiele bardziej obecny w kraju” niż Kościoły w państwach Europy Zachodniej. Na zakończenie spotkania została przyjęta Deklaracja krakowska. Réné Lefèvre podkreślił, że Międzynarodowa Wspólnota Ekumeniczna jest bardzo otwarta na innych, szczególnie na ludzi ubogich. – Sprzeciwiamy się wszelkim formom populizmu, który prowadzi do wykluczania osób będących na marginesie. Chrześcijanie w naszej wspólnocie powinni każdego dnia demonstrować otwarcie na tych wszystkich, którzy bywają wykluczani – stwierdził.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama