GN 24/2021 Otwarte Archiwum

Kapituła kolegiaty św. Anny ma dwóch nowych kanoników

Z nominacji abp. Marka Jędraszewskiego są to ks. dr hab. Krzysztof Gryz i ks. dr Wojciech Węgrzyniak. Z kolei ks. prof. Łukasz Kamykowski został kustoszem kapituły kolegiackiej.

Jak zauważył ks. inf. Władysław Gasidło, prepozyt Kapituły Kolegiackiej Świętej Anny w Krakowie, tym samym kapituła "znów osiągnęła swoją pełnię". - Młodzi kanonicy zastępują tych, którzy osiągnęli wiek emerytalny. Są to znani w naszej parafii kapłani, związani z kolegiatą, więc nieprzypadkowo znajdują się w naszym gronie - mówił ks. Gasidło.

Ks. prof. Kamykowski z kolegiatą związany jest prawie od urodzenia, a gdy ukończył seminarium i przyjął święcenia kapłańskie, tu miał swoje prymicje. Brał też czynny udział w procesie beatyfikacyjnym sł. Bożego bp. Jana Pietraszki.

Ks. dr hab. Gryz, pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, z kolegiatą związany jest przez wieloletnie pełnienie w niej posługi duszpasterskiej wśród ludzi nauki, a także przez działalność kaznodziejską.

Ks. dr Węgrzyniak, pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, od 10 lat mieszka przy kolegiacie św. Anny. Czynnie i owocnie włącza się w duszpasterstwo parafialne, nie zawężając swojej pracy do nauki.

Ks. Gasidło przypomniał też, że celem kapituły jest szerzenie kultu św. Jana Kantego oraz związanych z kolegiatą sług Bożych - bp. Jana Pietraszki i Jerzego Ciesielskiego, których procesy beatyfikacyjne wciąż trwają.

Kapituła Kolegiacka Świętej Anny została założona w 1535 r. i do XIX w. trwała nieprzerwanie. Na skutek niekorzystnych decyzji ówczesnych władz została wtedy rozwiązana. Dopiero 27 listopada 1993 r. kard. Franciszek Macharski ponownie ją ustanowił.

W archidiecezji krakowskiej działają jeszcze dwie kapituły - metropolitalna (przy katedrze na Wawelu) oraz przy bazylice św. Floriana.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama