Nowy numer 20/2024 Archiwum

Wadowice. Wykłady "Aby życie miało sens" z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

Gośćmi inauguracyjnego wykładu byli ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak oraz ks. prof. nadzw. Adama Olszewskiego.

W związku z tym, że spotkania mają dotyczyć różnych dziedzin życia, którymi interesował się Jan Paweł II, tematem pierwszego były duchowość i logika.

Ks. prof. Wojciech Zyzak, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, opowiedział więc słuchaczom o św. Teresie Benedykcie od Krzyża (Edycie Stein) w życiu świętego Jana Pawła II. Jak udowadniał, choć ta wielka święta nigdy nie spotkała Ojca Świętego, wiele ją z nim łączyło - tak intelektualnie jak i duchowo, a nawet biograficznie.

Zamordowana w Auschwitz karmelitanka żydowskiego pochodzenia, wybitna intelektualistka, była bliska Janowi Pawłowi II pod względem teologicznym - choćby z racji umiłowania karmelitańskiej duchowości, czy posługiwania się metodą fenomenologii w dziedzinie filozofii. Oboje byli przekonani o istnieniu obiektywnej prawdy i o związku prawdy z miłością. Wykazywali też filozoficzne zainteresowanie mistyką, a także zamiłowanie do poezji.

Powołując się na słowa Jana Pawła II z encykliki „Fides et ratio”, wg którego duch ludzki wznosi się do Boga na dwóch skrzydłach (wiary i rozumu), ks. Zyzak tłumaczył, że św. Teresa Benedykta od Krzyża i św. Jan Paweł II pragnąc poznać prawdę, poznawali Boga i miłując Go docierali do prawdy - także o sobie. Łączyło się z tym całkowite i ufne zawierzenie Chrystusowi i poświęcenie swojego życia Bogu.

Św. Teresa Benedykta od Krzyża została kanonizowana przez Jana Pawła II w 1998 r. i ogłoszona patronką Europy.

Ks. prof. Adam Olszewski mówił z kolei "O pewnym mało znanym związku Karola Wojtyły z logiką". Przypomniał wydarzenie, które prof. Jerzy Kalinowski (KUL) opisał w książce "Poszerzone serca. Wspomnienia". Chodzi o wyprawę z Karolem Wojtyłą na narty, na Kasprowy Wierch. Wojtyła zamierzał kupić od razu więcej biletów na kolejkę, by jak najwięcej razy zjechać z góry. Prof. Kalinowski nazwał to "hedonizmem sportowym" i zaproponował wyjście na szczyt, co mogło skutkować (z uwagi na czas wyjścia) co najwyżej jednym zjazdem. Po chwili zastanowienia Karol Wojtyła stwierdził: "Masz rację". To wydarzenie stało się inspiracją do refleksji, jaką podzielił się ks. prof. Adam Olszewski opowiadając o logice, wytrwałości, konsekwencji i potrzebie samodoskonalenia się. Mówił o też Karolu Wojtyle jako o tym, który ugruntował taką a nie inną koncepcję filozoficznej teorii moralności. A dochodził do tej koncepcji z niezmierną cierpliwością, chętnie poddając ją krytyce, którą zawsze lubił i cenił.

Spotkanie odbyło się w Wadowickiej Biblioteki Publicznej. Kolejne wykłady otwarte z cyklu "Aby życie miało sens" zaplanowano na 19 marca, 30 kwietnia, 24 września, 22 października i 19 listopada. Wydarzenie organizowane jest przez Gminę Wadowice oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy