Reklama

    Nowy numer 12/2023 Archiwum

O. Marian Gołąb ponownie prowincjałem krakowskich franciszkanów

Zakonnik uzyskał bezwzględną większość głosów od braci kapitulnych. Tym samym został wybrany na ordynariusza krakowskiej prowincji franciszkanów na drugą, czteroletnią kadencję.

Ojciec Marian Gołąb urodził się 6 lipca 1968 r. w Sieniawie, a wychował w Piwodzie na Podkarpaciu. Tam też uczęszczał do szkoły podstawowej. Liceum Ogólnokształcące skończył w Jarosławiu. Do zakonu franciszkanów wstąpił po maturze w roku 1987. Roczny nowicjat odbył w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla, a sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne - w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie.

Pierwsze śluby zakonne złożył w roku 1988, a wieczyste - w 1992 r. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1994.

Przez rok pracował jako duszpasterz we Wrocławiu. W 1995 r. został skierowany na studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które zwieńczył doktoratem z teologii duchowości. Rozprawa pt. "Czy zakony są jeszcze Kościołowi potrzebne?" została wydana drukiem.

Przez rok (1999/2000) był socjuszem magistra nowicjatu krakowskich franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, a od roku 2000 do 2004 r. - mistrzem nowicjatu.

W roku 2004 został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Krakowie. Z jego inicjatywy uczelnia przyjęła imię jej absolwenta i wykładowcy, św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Był również wykładowcą teologii duchowości, teologii życia konsekrowanego, historii duchowości, kierownictwa duchowego w seminariach duchownych w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz w Instytucie Studiów Franciszkańskich i Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie. Był promotorem prac magisterskich oraz autorem wielu artykułów z zakresu duchowości. Przewodniczył Konferencji Rektorów Seminariów Franciszkańskich afiliowanych do Papieskiej Akademii Teologicznej.

Po zakończeniu kadencji, w Stanach Zjednoczonych przygotowywał się do pracy misyjnej. W styczniu 2009 r. wyjechał do Ugandy w Afryce. Pracował tam w Kakooge, w Matugga, a przez ostatnie lata był kustoszem Sanktuarium Męczenników Ugandyjskich w Munyonyo. Przez dwie kadencje był delegatem prowincjalnym krakowskich franciszkanów w Ugandzie.

Podczas wizyty apostolskiej papieża Franciszka w Ugandzie w 2015 r. odpowiadał za przygotowanie wizyty Ojca Świętego w sanktuarium w Kampali-Munyonyo.

11 marca 2016 r. podczas kapituły prowincjalnej zwyczajnej w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia został wybrany na ordynariusza krakowskiej prowincji franciszkanów.

5 czerwca 2019 r. został dodatkowo przewodniczącym Federacji Europy Środkowo-Wschodniej (FEMO) Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów).

15 października 2019 r. w Warszawie został wybrany na członka konsulty (zarządu) Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.

O. Marian Gołąb jest jednym z trzech ojców założycieli Studium Franciszkańskiego, powołanego w Krakowie dla kształcenia kleryków franciszkańskich trzech zakonów: Braci Mniejszych, Braci Mniejszych Konwentualnych i Braci Mniejszych Kapucynów. 15 kwietnia 2020 r. został wiceprzewodniczącym Kapituły - organu sprawującego najwyższą władzę w Studium.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy