Nowy numer 24/2021 Archiwum

Małopolska. Dogrywka wyborcza

Trwa druga tura wyborów prezydenckich. Ponad 2,61 mln osób uprawnionych do głosowania w Małopolsce będzie mogło do godz. 21 oddać głosy w 2419 obwodowych komisjach wyborczych.

W trakcie wyborów 28 czerwca żaden z kandydatów nie uzyskał ponad 50 proc. głosów, dlatego dwóch spośród 11 kandydatów, którzy otrzymali wówczas największą liczbę głosów, staje dzisiaj ponownie w szrankach wyborczych.

Najwięcej uprawnionych do głosowania osób - 589 200 osób - jest w Krakowie. Będą oddawały głosy w 447 obwodowych komisjach wyborczych (z tego 42 to komisje odrębne, m.in. w szpitalach, aresztach i Domach Pomocy Społecznej). Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa poinformował, że wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju, jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w niedzielę 12 lipca. Nie było możliwości dopisania się do innego spisu wyborców.

Od 3 czerwca do 9 lipca (pierwsza i druga tura wyborów prezydenckich) do rejestru wyborców dopisało się w Krakowie blisko 2,5 tysiąca osób, a do spisu wyborców ponad 50 tysięcy osób. Wydział Spraw Administracyjnych wydał prawie 13,5 tysiąca zaświadczeń o prawie do głosowania w innych miejscach.

Wyborcy otrzymają jedną kartę formatu A4 opatrzoną pieczęciami Państwowej Komisji Wyborczej i Obwodowej Komisji Wyborczej (bez nich karta jest nieważna). Znajdą się na niej nazwiska dwóch kandydatów. By głos był ważny, należy przy jednym wybranym nazwisku postawić znak X.

Ze względów epidemicznych w trakcie tegorocznych wyborów postawiono pewne wymogi sanitarne. Przy wejściu do lokalu wyborczego trzeba będzie zdezynfekować dłonie. W trakcie przebywania w lokalu głosujący będą musieli nosić maseczki, szaliki lub przyłbice zasłaniające usta i nos. Komisja może zażądać odsłonięcia na chwilę maseczki, by zweryfikować tożsamość głosującego. Ograniczona będzie także liczba osób mogących przebywać jednocześnie w lokalu wyborczym. Na każdą z nich muszą przypadać co najmniej 4 m kw. powierzchni lokalu.

Ze względów zdrowotnych pierwszeństwo w oddaniu głosu będą miały osoby mające więcej niż 60 lat, kobiety w ciąży, osoby z dzieckiem do lat 3, z orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

Organizatorzy wyborów zachęcają także, by ze względów epidemicznych głosujący przynosili własne długopisy. W lokalach będą jednak także do użytku długopisy przygotowane przez organizatorów.

W związku z przepisami sanitarnymi głosowanie w przypadku poszczególnych osób może trwać dłużej niż zwykle. Może to doprowadzić do tego, że o godz. 21, gdy powinno się zakończyć głosowanie, wyborcy będą jeszcze czekali w kolejce w lokalu lub przed nim. Przedstawiciele Krajowego Biura Wyborczego zapewniają, że każdy wyborca, który przed godz. 21 będzie przebywał w lokalu lub oczekiwał przed nim, będzie mógł oddać głos także po godz. 21. Czas pracy konkretnej komisji obwodowej zostanie wówczas przedłużony.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama