Nowy numer 3/2021 Archiwum

Związek Podhalan w Polsce: Musimy bronić życia poczętego rozumianego jako dar od Boga

Apel Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce został publicznie odczytany na zakończenie XII Rekolekcji Góralskich.

Przedstawił go wybrany niedawno nowy prezes ZP Julian Kowalczyk. Przypomniał on także, że Związek Podhalan istnieje od ponad 100 lat. - Przeminęli ludzie, minęli się prezesi, członkowie bardziej i mniej zasłużeni, a nasz związek, pomimo różnych trudności w dziejach, przetrwał i nadal się rozwija, o czym świadczy rosnąca liczba członków i oddziałów - mówił J. Kowalczyk.

W czym zatem tkwi tajemnica siły organizacji, jaką jest Związek Podhalan? - Myślę, że przede wszystkim w poszanowaniu tradycyjnych wartości, zawartych we wskazaniach Władysława Orkana i dokumentach ideowo programowych ZP. Do tych wartości zaliczyć można m.in. miłość do ojczyzny - Polski, do małej Ojczyzny, czyli ojcowizny, gdzie nam przyszło żyć i pracować, gdzie pielęgnujemy nasze tradycje, szeroko rozumianą kulturę materialną i duchową naszego regionu. Dalej są to: poszanowanie tradycyjnego modelu rodziny, mocne oparcie w wierze i nauce Kościoła - tłumaczył prezes ZP.

Owocem rekolekcji stał się zaś nowy dokument, czyli Apel Związku Podhalan w Polsce im. św. Jana Pawła II.

Publikujemy jego pełną treść:

"My, członkowie Związku Podhalan w Polsce im. Świętego Jana Pawła II uczestniczący w XII Rekolekcjach Góralskich w Łopusznej, zasmuceni obecną sytuacją ostrego sporu dotyczącego obrony życia każdego człowieka od jego poczęcia, pragniemy publicznie zabrać głos w celu obrony wartości, jakimi się kierujemy.

Związek Podhalan w Polsce jest organizacją ukierunkowaną na ochronę dziedzictwa niematerialnego Górali Polskich. Dotyczy to również sfery wiary katolickiej i naszych przekonań wpajanych nam przez naszych ojców od pokoleń. W naszym statucie wprost bronimy rodziny rozumianej jako trwały związek ojca - mężczyzny, matki - kobiety i ich dzieci. Rodzina stanowi fundament wspólnot lokalnych, narodu i państwa. Aby rodzina mogła rozwijać się prawidłowo i zgodnie z przyjętymi przez nas wartościami, musimy bronić również życia poczętego rozumianego jako wartość nadrzędna, dar od Boga niepodlegający ludzkim targom i koniunkturom. W obliczu zaistniałej w Polsce sytuacji wokół tych spraw mocno i wyraźnie mówimy, że przerwanie życia poczętego jest złem, któremu z całym przekonaniem się przeciwstawiamy.

Pragniemy wraz z dziedzictwem naszych ojców przekazywać młodemu pokoleniu te wartości, które chronią życie poczęte - jak również Boski dar wolnej woli każdego z nas, który nie może być jednak wykorzystany do łamania Boskiego prawa. Przeciwstawiamy się radykalnym postulatom, jakimi są przede wszystkim aborcja na życzenie rozumiana jako wolność do zabójstwa dziecka nienarodzonego.

Przeciwstawiamy się również radykalnym zachowaniom, które towarzyszą obecnej sytuacji, dotyczącym profanacji symboli katolickich, pomników naszych świętych i bezczeszczenia świątyń, zwłaszcza podczas celebrowania Mszy Świętych.

Apelujemy o poszanowanie przekonań opartych na wierze i tradycji naszych ojców".

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama