Nowy numer 49/2023 Archiwum

Kościół, który reformuje się od wewnątrz

Jakie wnioski płyną dla archidiecezji krakowskiej z zakończonego właśnie diecezjalnego etapu Synodu o synodalności?

W konsultacjach synodalnych brało udział prawie 30 proc. diecezjan. - Spośród środowisk, które uczestniczyły w synodzie, warto wymienić uczniów, katechetów, nauczycieli, studentów, liderów wszystkich ruchów i stowarzyszeń działających w archidiecezji. Do tematu poważnie podeszli kapłani, wszystkie zgromadzenia i zakony. Wiele odpowiedzi i sugestii napłynęło od osób indywidualnych za pośrednictwem formularza na stronie internetowej - wylicza bp Janusz Mastalski, który kierował pracami synodu w archidiecezji krakowskiej.

Respondenci podkreślali konieczność krytycznego spojrzenia na model wspólnoty parafialnej. Wielu uważa, że parafia w obecnym kształcie jest przeżytkiem. Podkreślano potrzebę większego zaangażowania świeckich i poszerzenie obszarów ich odpowiedzialności, tak aby np. rady parafialne były bardziej decyzyjne, a nie „marginalizowane przez proboszczów”. Postulowano m.in. kadencyjność proboszczów, większą transparentność, zwłaszcza w kwestiach personalnych i finansowych.

Sporo słów krytycznych padło w ocenie jakości kazań. Wytykano m.in. ich upolitycznienie. „Jest to na tyle istotny problem, że wielu respondentów domagało się surowych kar dla kapłanów polityków” - czytamy w syntezie synodalnej. Doceniano za to jakość i styl kazań dla dzieci.

Uczestnicy konsultacji sygnalizowali brak adekwatnych propozycji duszpasterskich dla rodzin. Pojawiły się postulaty zweryfikowania nauki Kościoła w kwestii związków niesakramentalnych. Najwięcej zastrzeżeń zgłaszano jednak na temat jakości katechezy. - To kryzys wychowania. Młodzież ma poczucie, że nikt nie ma na nich pomysłu, a katecheza w wielu wypowiedziach to czas stracony - relacjonuje bp Mastalski. 

Wiele kontrowersji budzi podejście do współczesnych wyzwań społecznych. Respondenci zarzucają Kościołowi homofobię, ksenofobię i brak postawy miłości. Do najważniejszych problemów, z którymi musi się zmierzyć, zaliczają odchodzenie młodych z Kościoła, antyklerykalizm, sojusz ołtarza z tronem i postawę „Bóg tak, Kościół nie”. Osoby biorące udział w konsultacjach doceniają działania związane z problemem wykorzystywania seksualnego w Kościele, jednak podkreślają opieszałość i brak spójnej, merytorycznej kampanii informacyjnej. 

Krakowski biskup pomocniczy podkreśla, że powstał „olbrzymi materiał do przemyśleń i formułowania nowych planów duszpasterskich”, ale nie jest to materiał zaskakujący. - Jeśli na serio potraktujemy te głosy, to najbliższe lata będą wchodzeniem naszej archidiecezji na drogę Kościoła synodalnego, który się reformuje od wewnątrz - podsumowuje bp Mastalski.


Więcej o podsumowaniu konsultacji synodalnych w "Gościu Krakowskim" nr 26 na 3 lipca.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy