Nowy numer 38/2023 Archiwum

Obudzić ducha artysty

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w I Festiwalu Małych Form Teatralnych KAROLek.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich miłośników teatru, sztuki oraz kultury żywego słowa, którym przede wszystkim bliskie są wartości, jakie przekazywał Jan Paweł II. Festiwal ma rozwijać zdolności aktorskie dzieci i młodzieży, ale też dorosłych. – Karol Wojtyła był człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej, nieustannie pracującym nad sobą i rozwijającym własne talenty. Pragniemy, aby był inspiracją do wysiłku twórczego oraz artystycznej interpretacji wybranych przedstawień – wyjaśnia Agnieszka Droździk, koordynatorka projektu.

Dodaje, że zamiłowanie do literatury, a szczególnie do literatury dramatycznej i do teatru K. Wojtyła zaszczepił w sobie właśnie w okresie młodzieńczym. – Z wielkim poświęceniem przygotowywał się do każdej roli. Sam również był współautorem wielu spektakli, w których szczególną uwagę przywiązywał do przybliżania prawdy o życiu i przekazywania uniwersalnych wartości – opisuje.

Świadectwem poglądów papieża na powołanie artysty są jego słowa z „Listu do artystów” (1999): „Żyjąc i działając, człowiek określa swój stosunek do bytu, prawdy i dobra. Artysta w szczególny sposób obcuje z pięknem. W bardzo realnym sensie można powiedzieć, że piękno jest jego powołaniem, zadanym mu przez Stwórcę wraz z darem »talentu artystycznego«”. Organizatorzy mają nadzieję, że festiwalem zainspirują uczestników do sięgnięcia do źródeł i odnalezienia informacji, jakim aktorem był papież Polak. W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły teatralne, skupiające dzieci, młodzież i dorosłych, działające w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach kultury, ośrodkach wychowawczych i innych podmiotach prowadzących działalność kulturalną, a także osoby indywidualne.

– Zadaniem uczestników jest przygotowanie i przedstawienie spektaklu w dowolnie wybranej – co do formy i tematu – wypowiedzi teatralnej, która musi jednak nawiązywać do wybranych dzieł św. Jana Pawła II bądź tekstów własnych czy innych autorów, które zawierają wartości i przesłania głoszone przez papieża Polaka – przybliża koordynatorka projektu. Przygotować można zatem spektakl w formie dramatycznej czy muzycznej, monodram bądź pantomimę. – Przy doborze repertuaru i jego opracowaniu teatralnym, a więc tworzeniu scenariusza i scenografii, reżyserii, opracowaniu muzyki i ruchu należy kierować się zarówno walorami artystycznymi i wychowawczymi utworów, jak i własną inwencją artystyczną oraz możliwościami wykonawczymi – podpowiada A. Droździk.

Liczba uczestników w każdym zespole nie może przekroczyć 20, natomiast czas prezentowanego programu – 30 minut. Warunkiem udziału w festiwalu jest dostarczenie do 23 grudnia nagrania spektaklu wraz z czytelnie wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia oraz zgodą rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego uczestnika biorącego udział w zgłoszonym spektaklu, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oraz kilku zdjęć ze spektaklu pod adresem: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków. Nagranie na dowolnym nośniku elektronicznym typu CD, DVD lub pendrive można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną. Istnieje również możliwość przesłania nagrania za pomocą platformy wetransfer.com jako plik formatu MP4. Spektakl teatralny powinien zostać zarejestrowany w planie ogólnym bez zbliżeń, najazdów, kadrowania obrazu oraz innych zabiegów operatorskich i montażowych. Jak podkreślają organizatorzy, udział w festiwalu jest dla młodych aktorów wielką szansą.

– Z pewnością nie tylko przybliży on uczestnikom postać K. Wojtyły i jego zamiłowanie do teatru, ale także obudzi ducha artysty wśród tych, którym brakuje na co dzień odwagi, by wyzwolić w sobie twórczą osobowość i spełniać swoje teatralne marzenia – zachęca do udziału koordynatorka projektu.

Szczegółowe informacje podano na stronie internetowej www.idmjp2.pl.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast