Nabożeństwo dziewięciu czytań w Krakowie

W adwentową sobotę 3 grudnia o 20.15 w krakowskiej bazylice dominikanów odbędzie się "Nabożeństwo dziewięciu czytań", inspirowane "Nine Lessons and Carols" - angielskim nabożeństwem rozmyślania nad Narodzeniem Pańskim.

Podczas nabożeństwa krakowski organista Filip Presseisen wykona zarówno przykłady światowej literatury organowej, jak również improwizacje na tematy adwentowe.

Adwentowe "Nabożeństwo dziewięciu czytań" jest modyfikacją "Nine Lessons and Carols", pochodzącej z Anglii rozbudowanej formy liturgicznego rozmyślania nad Narodzeniem Pańskim w kontekście stworzenia i odkupienia świata. Wybrane czytania Pisma Świętego wiodą uczestników - jak głoszą słowa modlitwy wstępnej - "od pierwszych dni naszego nieposłuszeństwa aż do chwały zbawienia".

W 1880 roku E.W. Benson, anglikański biskup Truro, zainicjował coroczną celebrację Festival of Nine Lessons and Carols, opierając się na średniowiecznych nabożeństwach odprawianych w jego katedrze w wigilię Bożego Narodzenia. W 1918 r. liturgia została zaadaptowana do użytku w kaplicy King's College w Cambridge, skąd dzięki transmisjom BBC (od 1928 r. radiowym, zaś od 1954 r. również telewizyjnym) stała się ona znana w całym świecie anglojęzycznym. Nabożeństwo zyskało globalną popularność nie tylko w kościołach wspólnoty anglikańskiej, ale także w świątyniach luterańskich i rzymskokatolickich.

Książeczka z programem oraz tekstami czytań i śpiewów będzie dostępna do pobrania w formacie PDF na stronie Fundacji "Dominikański Ośrodek Liturgiczny".

« 1 »