Krakowski kapłan podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Ojciec Święty mianował podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ks. prałata Krzysztofa Marcjanowicza.

Ksiądz Krzysztof Marcjanowicz urodził się 24 marca 1977 roku w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 2002 roku z rąk kard. Franciszka Macharskiego.

Pracował w parafii w Łapanowie pod Krakowem, ale w 2004 r. został skierowany na studia do Rzymu. 4 listopada 2010 w Papieskim Instytucie Liturgicznym obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem o. prof. Silvano Maggianiego OSM, w której zajmował się "systemem kolorów liturgicznych w XII wieku".

Od 2011 roku pracował w Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Jest też wykładowcą Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 9 lutego 2018 roku Ojciec Święty mianował go ceremoniarzem papieskim.

« 1 »