Nowy numer 08/2024 Archiwum

Kapliczki odzyskają dawny blask

Trwa nabór wniosków na dotacje z samorządu województwa małopolskiego na roboty budowlane, konserwację i restaurację zabytkowych kapliczek.

Zgodnie z danymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, o dofinansowanie mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego, położone w granicach administracyjnych województwa małopolskiego.

"Zabytkowe kapliczki od wieków stanową ważny element krajobrazu kulturowego Małopolski. Są one świadectwem religijności mieszkańców naszego regionu. Kapliczki były często fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota oraz dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych lub postaci. Niejednokrotnie są one także czynnikiem budowania lokalnej tożsamości, łącząc przeszłość z teraźniejszością" - wskazano na stronie www.malopolska.pl.

Dotacje będzie można uzyskać na roboty budowlane, konserwację i restaurację zabytkowych kapliczek. Gmina lub powiat może zgłosić do konkursu zadanie dotyczące obiektu niebędącego ich własnością z zastrzeżeniem, że uzyskają tytuł prawny do dysponowania nim na realizację zadania objętego wnioskiem.

Tegoroczna pula na ten cel to 700 tys. zł. Dofinansowania wyniosą maksymalnie 40 tys. zł i mogą pokryć do 60 proc. kosztów prac restauracyjnych. Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek na prace przy zabytkowych kapliczkach.

Co ważne, obiekty, przy których będą wykonywane prace, nie muszą znajdować się w rejestrze zabytków województwa małopolskiego lub w gminnych ewidencjach zabytków, ale powinny charakteryzować się wartościami artystycznymi i historycznymi.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do 20 lutego osobiście lub pocztą na adres: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków bądź do Agend Zamiejscowych w Miechowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Oświęcimiu, Tarnowie i w Zakopanem. Decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym niezbędne dokumenty, można znaleźć na stronie www.bip.malopolska.pl. Dzięki dotychczas udzielonemu dofinansowaniu w kwocie ponad 7,2 mln zł udało się przywrócić blask ponad 720 obiektom.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy