Nowy Numer 16/2024 Archiwum

Służą Wiekuistej Prawdzie. Jubileusz teologów

W Krakowie odbywały się uroczystości zakończenia jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

W auli Wyższego Seminarium Duchownego odbyło się 22 lutego walne zebranie towarzystwa oraz konferencja naukowa "Historyczny rozwój i wkład Polskiego Towarzystwa Teologicznego w teologię polską".

Odprawiono także Mszę św. w kolegiacie uniwersyteckiej św. Anny, przy konfesji św. Jana Kantego, patrona towarzystwa. Przewodniczył jej abp Marek Jędraszewski, koncelebrowali zaś m.in. abp Damian Zimoń, metropolita senior archidiecezji katowickiej, i Kazimierz Górny, biskup senior diecezji rzeszowskiej. - Najgłębsze powołanie teologa to otwierać się na transcendencję, aby innych poprzez uprawianie teologii na transcendencję otwierać - powiedział metropolita krakowski. - Powołanie teologa wiąże się z Chrystusem - Drogą, Prawdą i Życiem, drogą ciągłego przewyższania siebie w zdążaniu do prawdy, która ma także wymiar moralny. A wszystko po to, by odkrywał najgłębsze przesłanie Ewangelii - przesłanie życia, bo do pełni życia zdążamy. A zdążając do pełni życia, mamy święty obowiązek wchodzenia w sprawy tego świata, niezależnie od tego, czy będą kierowane wobec nas oskarżenia o wtrącanie się w politykę, bo trzeba bronić życia, każdego życia - od początku, od zaistnienia do naturalnej śmierci; by jednocześnie pokazywać, z wiarą pokorną, a przez to pełną mocy, że śmierć nie jest kresem, śmierć jest przejściem do pełni szczęścia, do pełni prawdy, do pełni dobra - mówił abp Jędraszewski.

Na zakończenie liturgii prezes PTT ks. prof. Kazimierz Panuś, dziękując metropolicie krakowskiemu, wręczył mu medal jubileuszowy, zaprojektowany przez Tomasza Bieleckiego, i księgę jubileuszową "100 lat Polskiego Towarzystwa Teologicznego 1924-2024", zawierającą m.in. zapis debat, które odbywały się w ubiegłym roku.

Służą Wiekuistej Prawdzie. Jubileusz teologów   Ks. prof. Kazimierz Panuś, prezes PTT, wręczył metropolicie krakowskiemu medal i księgę jubileuszową. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Towarzystwo czuwa nad rozwojem nauk kościelnych, zwłaszcza teologii, i współpracuje z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. - Powołane do życia 23 lutego 1924 r. przez profesorów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie starało się - jak zapisano w statucie - "służyć Wiekuistej Prawdzie". Czyniło to na wiele sposobów. W krótkim czasie swoją działalnością objęło cały kraj. Teologowie zrzeszeni w towarzystwie obrali sobie za patrona profesora Akademii Krakowskiej św. Jana Kantego, w którego życiu tak wyraźnie "wiedza i mądrość szukały przymierza ze świętością", jak określił to św. Jan Paweł II - informuje prezes towarzystwa. - Po II wojnie światowej chlubne tradycje Polskiego Towarzystwa Teologicznego kontynuował oddział krakowski, który jako jedyny uzyskał zatwierdzenie przez władze komunistyczne. Działając w trudnych warunkach, PTT wydawał od 1948 r. kwartalnik "Ruch Biblijny i Liturgiczny", a w swoim wydawnictwie Unum umożliwiał publikację wielu cennych książek. Wystarczy wspomnieć, że w 1969 r. ukazało się tam po raz pierwszy dzieło kard. Karola Wojtyły "Osoba i czyn", a w 1972 r. - "U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II". Wydawano także inne czasopisma - "Collectanea Theologica" i "Analecta Cracoviensia"  - dodaje ks. prof. Panuś.

Towarzystwo liczy obecnie 957 członków (stan z 31 grudnia 2023 r.). - W jego w ramach działa 16 krakowskich sekcji specjalistycznych i 17 oddziałów terenowych w całej Polsce: w Katowicach, Przemyślu, Częstochowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Tarnowie, Tuchowie, Rzeszowie, Kielcach, Sandomierzu, Bielsku-Białej, Radomiu, Sosnowcu, Szczecinie, Toruniu, Włocławku, Pelplinie i Elblągu - wylicza prezes PTT.

Służą Wiekuistej Prawdzie. Jubileusz teologów   Na awersie medalu jubileuszowego, zaprojektowanego przez Tomasza Bieleckiego, przedstawiono postać św. Jana Kantego, patrona towarzystwa. Materiały prasowe
« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy