O zbrodni pedofilii i jej zapobieganiu

Konferencję naukową pt. "Zbrodnia czynów pedofilnych - aspekty społeczne, terapeutyczne i prawne" organizuje 25 kwietnia w Krakowie Centrum Ochrony Dziecka, działające od 10 lat przy Uniwersytecie "Ignatianum".

Jak podkreślają organizatorzy, wykorzystywanie seksualne małoletnich jest problemem społecznym o charakterze globalnym. "Raporty z ostatnich lat dotyczące skali zjawiska wskazują ciągły wzrost przypadków przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży, pomimo coraz bardziej restrykcyjnych przepisów prawnych skierowanych przeciwko sprawcom przestępstw. Największy sprzeciw i reakcję społeczną budzą przestępstwa seksualne przeciwko osobom poniżej 15. roku życia, które w powszechnym rozumieniu określa się mianem pedofilii" - czytamy w zaproszeniu do udziału w obradach.

Celem sympozjum jest namysł nad zjawiskiem wykorzystywania seksualnego dzieci w trzech aspektach - społecznym, terapeutycznym i prawnym. W obszarze społecznym uczestnicy zwrócą uwagę na skalę zjawiska, czynniki ryzyka stawania się ofiarą i profilaktykę. W aspekcie terapeutycznym skoncentrują się na skutkach wykorzystywania seksualnego małoletnich i propozycjach oddziaływań terapeutycznych wobec ofiar czynów pedofilnych. Z punktu widzenia prawa przyjrzą się natomiast najnowszym zapisom ustawowym i będą szukać odpowiedzi na pytanie o adekwatność i skuteczność regulacji prawnych w zakresie prawa karnego i kościelnego.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są wszyscy, którzy pracują z dziećmi i którym leży na sercu ich dobro: przedstawiciele szkół i ośrodków wychowawczych, terapeuci, liderzy instytucji prowadzonych przez Kościół, studenci. Zapisy trwają do 10 kwietnia, a szczegóły wraz z formularzem rejestracyjnym można znaleźć na stronie internetowej: cod.ignatianum.edu.pl. Sympozjum ma charakter hybrydowy. Miejscem obrad będzie aula im. Grzegorza Piramowicza Uniwersytetu "Ignatianum" w Krakowie przy ul. Kopernika 26.

Przemoc seksualna wobec małoletnich obejmuje różne zachowania, które wywołują negatywne skutki w psychice dziecka i mogą prowadzić do wielu zaburzeń społecznego funkcjonowania. Przeżycia traumatyczne wzmacniane są dodatkowo przez fakt, że większość sprawców należy do osób z bliskiego otoczenia dziecka. Ponadto do nadużyć dochodzi często na terenie instytucji opiekuńczych i wychowawczych, a sprawcami są osoby mające dzieci pod swoją bezpośrednią opieką przez wiele godzin, a nawet pełniące nad nimi stałą pieczę.

W gronie prelegentów znajdą się m.in. rzecznik praw dziecka mec. Monika Horna-Cieślak, dr Monika Sajkowska, dr Krzysztof Biel, prof. Bogdan de Barbaro, dr Barbara Smolińska, o. dr Jacek Prusak SJ czy ks. dr Jan Dohnalik. Części konferencji poświęconej aspektom prawnym przewodniczyć będzie była premier Hanna Suchocka.

W konferencji uczestniczyć będzie także prymas Polski abp Wojciech Polak, który objął wydarzenie swoim patronatem.

« 1 »