Grobek w remoncie

Jan Głąbiński

|

Gość Krakowski 31/2012

publikacja 02.08.2012 00:00

Na niedzielnych Mszach św. lekcje czytają gimnazjaliści. – Nie musiałem ich specjalnie przekonywać – cieszy się ojciec proboszcz. Kościół parafialny jest częścią klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 Podczas niedzielnej Eucharystii wierni licznie przystępują  do Komunii Podczas niedzielnej Eucharystii wierni licznie przystępują do Komunii
zdjęcia Jan Głąbiński

Choć to nieduża parafia, młodzi garną się do duszpasterstwa. Dziewczynki śpiewają w scholi, chłopcy służą do Mszy. Jest ich 15. Wolny czas chętnie spędzają na treningach sportowych pod wodzą ojca wikarego. Odbywają się one na miejscowym orliku lub w szkolnej sali gimnastycznej. – Zdarza się, że nasi sportowcy wracają z diecezjalnych rozgrywek w piłce nożnej z pucharami – cieszy się proboszcz. Podkreśla bardzo dobrą współpracę ze szkołą. – Nieraz pani dyrektor sama nam przypomina o terminach rekolekcji czy innych sprawach szkolno-parafialnych – zaznacza zakonnik.

Kościół zwany Grobkiem

Ojcowie bernardyni bardzo się cieszą, że uczą w szkole. Zapewniają, że nie mają żadnych problemów z dziećmi i młodzieżą. – Jestem zbudowany ich postawą. Świadomie podeszli do przygotowania do sakramentu bie- rzmowania. Samą uroczystość przeżywali w wielkim skupieniu, ale i radości – wspomina o. proboszcz. Dla niego była to również okazja do spotkania ze współbratem z klasztoru – biskupem Damianem Muskusem, który poprowadził uroczystość. Obecnie trwa remont parafialnego kościoła, który nazywany jest Grobkiem. To jeden z najpiękniejszych obiektów kompleksu klasztornego w Kalwarii Zebrzydowskiej, wpisanego na „Listę światowego dziedzictwa kulturowego” UNESCO. Wymieniana jest cała więźba dachowa świątyni, prowadzone są też prace kamieniarskie zewnętrznych elementów zabytku. Zabiegi renowacyjne i konserwatorskie obejmują dach i kamienne elementy, w tym pilastry, figurę Matki Bożej oraz całe otoczenie kościoła. Remont finansowany jest częściowo z grantu ministerialnego, częściowo zaś z pieniędzy własnych klasztoru.

Półeliptyczna kruchta

Poddawany obecnie renowacji kościół Grobu Matki Boskiej powstał na planie wydłużonego prostokąta, z półkolistą absydą od strony wschodniej i półeliptyczną kruchtą od strony zachodniej. Świątynia nosi cechy baroku i należy do najpiękniejszych obiektów sakralnych w Kalwarii. Kościół konsekrował bp Tomasz Oborski w 1642 roku. Ojciec proboszcz uważa, że duszpasterstwo w Brodach jest jakby cieniem życia klasztornego w Kalwarii. Trudno się z nim nie zgodzić, niemniej jednak kościół w Brodach jest miejscem wyjątkowym, gdzie z dala od tłumów pielgrzymów można naprawdę oddać się modlitwie i wyruszyć na dróżki Pana Jezusa lub Maryi.

Zapraszamy na Msze św.

W niedziele i święta: 8.00, 10.00, 12.00. W dni powszednie: 18.00 (17.00 zimą). Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Brodach, Brody 366, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. (33) 876 65 88; e-mail: grobek@kalwaria.eu. Witryna internetowa: www.grobek.eu.