O pijaństwie i trzeźwości

Ks. Mirosław Żak

|

Gość Krakowski 37/2012

publikacja 13.09.2012 00:00

Za kilka tygodni rozpocznie się kolejna edycja zajęć w diecezjalnym Studium Apostolstwa Trzeźwości. Są jeszcze wolne miejsca.

Według badań, 14 proc. dorosłych Polaków nadużywa alkoholu. Wielu z nich jest alkoholikami. Polacy wydają na alkohol ponad 35 mld złotych, a oprócz tego 800 złotych każdego podatnika jest wydawane na pokrywanie kosztów związanych z konsekwencjami nadużywania alkoholu. Kościół w Polsce od wielu dziesiątków lat podejmuje różne inicjatywy, których celem jest zmniejszenie spożycia alkoholu.

Mają one zakres zarówno ogólnopolski, jak na przykład przeżywany na przełomie karnawału i Wielkiego Postu Tydzień Modlitw o Trzeźwość, jak i regionalny, w diecezjach czy parafiach. W archidiecezji krakowskiej od 1986 r. przy Kurii Metropolitalnej działa Studium Apostolstwa Trzeźwości, które ma cel profilaktyczno-edukacyjny. W ramach Studium podejmowane są w kontekście antropologii biblijnej i w odniesieniu do nauki Kościoła w tym zakresie następujące tematy: choroby alkoholowej i innych uzależnień, współuzależnienia, rodzin z problemem uzależnień, dzieci w rodzinie alkoholowej, dorosłych dzieci alkoholików. Prezentowane są również płaszczyzny rozwiązywania problemów alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem kościelnej działalności trzeźwościowej. Zajęcia są prowadzone przez psychologów i terapeutów na co dzień pracujących w poradniach odwykowych. Cykl obejmuje 10 spotkań w pierwsze soboty miesiąca od października do czerwca, które odbywają się przy kościele św. Józefa w Krakowie-Podgórzu. Oprócz tego planowane są dwa weekendowe wyjazdy, które mają na celu wspólną modlitwę, wymianę doświadczeń i dalsze pogłębianie wiedzy. Inauguracja studium i pierwsze zajęcia 6 października. O godz. 9.00 Msza św. w kaplicy adoracji w kościele św. Józefa w Podgórzu i wykłady do godziny 16.00. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, posiadające skierowanie swojego księdza proboszcza. Zgłoszenia na studium, podając imię i nazwisko, adres, telefon lub adres e-mailowy, należy przesyłać: Duszpasterstwo Trzeźwości Archidiecezji Krakowskiej, ul. Franciszkańska 3; 31-004 Kraków. Bardziej szczegółowych informacji udziela ks. Mirosław Żak, dyrektor studium, tel. 501 418 612 e-mail mzak@diecezja.krakow.pl.