Świętość projektem życia

Ks. Ireneusz Okarmus

publikacja 30.09.2012 14:38

29 września w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia odbyła się pielgrzymka kapłanów archidiecezji krakowskiej w związku z rozpoczynającym się wkrótce w Kościele Rokiem Wiary.

Pielgrzymka kapłanów do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Pielgrzymka kapłanów do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
- Musimy, pomimo naszej słabości i grzeszności, stawać się świętymi - mówił kard. S. Dziwisz do kapłanów diecezjalnych i zakonnych
Tadeusz Warczak

Uroczystości rozpoczęła liturgia otwarcia, której przewodniczył bp Grzegorz Ryś. Przemawiając do kilkuset kapłanów, zachęcał, by rozpoczynający się Rok Wiary był przeżywany „jako rok wiary wyznawanej, przeżywanej, przemodlonej i przekazywanej". Na zakończenie liturgii odbył się obrzęd przekazania wiary. Kard. Stanisław Dziwisz złożył wyznanie wiary, którego w ciszy i skupieniu wysłuchali uczestniczący w nabożeństwie kapłani.

Po adoracji Najświętszego Sakramentu rozpoczęła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza. Uczestniczyli w niej również biskupi pomocniczy diecezji, a także bp Tadeusz Pieronek, infułaci, członkowie kapituł, przedstawiciele Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

W homilii kard. Stanisław Dziwisz przypomniał kapłanom, że ich osobiste życie oraz ich posługa kapłańska znajdują się w centrum zainteresowania społeczeństwa, również mediów, które nagłaśniają wszystkie potknięcia, słabości i grzechy ludzi Kościoła, podważając tym samym jego misję, odbierając mu wiarygodność, oskarżając go o hipokryzję. Kardynał zachęcał także, aby księża dbali o przejrzystość relacji z wszystkimi osobami, aby celibat był znakiem ich całkowitego oddania się Chrystusowi i Kościołowi, bowiem dążenie do świętości jest wyzwaniem i zadaniem, przed którym staje każdy kapłan.

– To samo powiedziałby nam Jan Paweł II. On też dorastał do świętości pośród swoich codziennych zajęć pasterskich i wyzwań, przed jakimi stawał. Jego świętość była bardzo zwyczajna, była konsekwencją projektu życia, w centrum którego był Jezus Chrystus i Jego Ewangelia. Tym ideałem żył dzień po dniu, do końca. Nie muszę dodawać, że byłem tego bliskim świadkiem – mówił metropolita krakowski.

Przed końcowym błogosławieństwem kard. Dziwisz przekazał przedstawicielom duchowieństwa dokumenty Soboru Watykańskiego II, jako program pracy na Rok Wiary, dodając, że „Duch Święty, poprzez nauczanie soboru, wskazał Kościołowi drogę, którą powinien dziś kroczyć”.