MSW wesprze ratowników TOPR

Jan Głąbiński

publikacja 08.11.2012 23:18

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zdecydowało, że zostanie opracowana 5-letnia strategia utrzymania śmigłowca ratowniczego Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

MSW wesprze ratowników TOPR Na funkcjonowanie „Sokoła” obowiązuje od tego roku oddzielna dotacja. Paweł Murzyn

Dzięki temu ratownicy TOPR będą otrzymywać dwie dotacje – na działalność ratowniczą oraz oddzielnie na funkcjonowanie śmigłowca sokół. W 2012 r. MSW przekazało na utrzymanie helikoptera prawie 2 mln zł. Jacek Cichocki, szef MSW, poinformował, że ministerstwo „wspólnie z ratownikami TOPR opracuje pięcioletnią strategię zapewnienia funkcjonowania śmigłowca, w tym wydatki na jego bieżące utrzymanie i remonty tak, aby śmigłowiec mógł pomagać w niesieniu pomocy turystom”. Strategia ma powstać w ciągu kilku tygodni.

MSW ocenia, że największe wydatki będą w 2014 r. Aktualnie pieniądze na utrzymanie śmigłowca są określane z roku na rok, co w tym momencie może utrudniać m.in. planowanie jego remontów. Po zmianach będą dwa budżety przyznawane dla TOPR z kasy MSW w ramach dotacji celowej – na działalność ratowniczą oraz odrębna na funkcjonowanie śmigłowca.

Z helikoptera na co dzień korzystają ratownicy TOPR. MSW chce zapewnić stałe źródło utrzymania maszyny i pieniądze na jej niezbędne remonty. Minister Jacek Cichocki podkreśla, że Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe musi mieć stabilne źródło finansowania śmigłowca, tak, „aby mógł skutecznie pomagać w niesieniu pomocy turystom”.

Przedstawiciele Tatrzańskiego Ochotnicze Pogotowia Ratunkowego podkreślają, że opracowanie strategii finansowania kosztów utrzymania sokoła to bardzo konkretna propozycja. Ratownicy chcą, „aby śmigłowiec brał udział również w innych akcjach ratowniczych, np. przy wypadkach drogowych na terenie Podhala czy przy gaszeniu pożarów” i dodają, że „ten potencjał warto wykorzystać dla dobra społecznego”.

W ramach wykonywanych zadań z zakresu ratownictwa górskiego Górskie i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymują z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych corocznie dotacje. Z pieniędzy przekazywanych przez MSW, GOPR i TOPR mogą sfinansować wiele działań, w tym m.in. prowadzenie akcji ratowniczych i niesienie pomocy poszkodowanym, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla ratowników górskich oraz szkolenia dla ratowników z udziałem psów ratowniczych. Aktualnie z dotacji otrzymywanej z MSW Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe finansuje także utrzymanie śmigłowca ratowniczego wraz z załogą.

W ostatnich latach organizacje otrzymały z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych następujące dotacje: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymało w 2010 r. 6 mln 258 tys. zł, w 2011 r. – 6 mln 250 tys. zł, a w 2012 r. – 6 mln 350 tys. zł; Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dostało w 2010 r. 3 mln 601 tys. zł, w tym na funkcjonowanie śmigłowca sokół – 1 mln 50 tys. zł, w 2011 r. – 3 mln 600 tys. zł, w tym na utrzymanie śmigłowca – 1 mln 50 tys. zł, a w 2012 r. – 4 mln 320 tys. zł, w tym na śmigłowiec – 1 mln 904 tys. 895 zł (ostatnie pieniądze przyznane z MSW w październiku br. na resurs, czyli na przeglądy i wymianę części oraz remonty wyniosły 720 tys. zł).

Zgodnie z ustawą budżetową, w 2013 roku na ratownictwo górskie przeznaczone będzie 10 mln 250 tys. zł.