W hołdzie Piłsudskiemu

Bogdan Gancarz

publikacja 04.12.2012 16:02

Na Wawelu uczczono pamięć Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzom. Mszę św. z okazji 145 rocznicy urodzin marszałka odprawił ks. Zdzisław Sochacki, proboszcz katedry wawelskiej.

W hołdzie Piłsudskiemu Przy trumnie marszałka stanęły poczty sztandarowe Przemysław Wywiał/Muzeum AK

Po Mszy, zebrani w katedrze  zeszli do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, gdzie spoczywa trumna ze szczątkami Józefa Piłsudskiego. Oddano tam hołd współtwórcy odzyskania niepodległości. Nad trumna pochyliły się poczty sztandarowe, złożono kwiaty.

Dr Przemysław Wywiał, historyk z krakowskiego Muzeum Armii Krajowej, przypomniał zasługi Marszałka dla niepodległości Polski. Zacytował słowa prezydenta Ignacego Mościckiego, które ten wypowiedział 18 maja 1935 r., w dniu pogrzebu Piłsudskiego: „Cieniom królewskim przybył towarzysz wiecznego snu. Skroni jego nie okala korona, a dłoń nie dzierży berła. A królem był serc i władcą woli naszej. Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek, zniewolonym kajdany z rąk zrzucił, bezbronnym miecz wykuł i granice nim wyrąbał, a sztandary pułków naszych sławą zwieńczył”. Odśpiewano pieśń legionową „My, Pierwsza Brygada”.

W uroczystości wzięli udział m.in. członkowie Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, Towarzystwa im. Józefa Piłsudskiego, Związku Piłsudczyków Oddział Małopolska, przedstawiciele organizacji niepodległościowych, a także młodzież ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego i Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Krakowie.