Małopolanie Roku

mk/KAI

publikacja 16.01.2013 09:39

Abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki oraz prof. Andrzej Białas, prezes Polskiej Akademii Umiejętności, otrzymali tytuły Małopolanina Roku 2012.

Małopolanie Roku Nazwiska laureatów tytułu Małopolanina Roku 2012 ogłosił Kazimierz Barczyk, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Marian Cichoń

Podczas noworocznego spotkania opłatkowego samorządów Małopolski i Polski nazwiska laureatów ogłosił Kazimierz Barczyk, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Prof. Andrzeja Białasa, prezesa PAU, współtwórcę Krakowskich Szkół Fizyki Teoretycznej i byłego przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stowarzyszenie uhonorowało „za działalności dla promocji polskiej nauki w świecie, kultywowania i rozwijania niemal dwustuletniej tradycji Akademii Umiejętności, reformowania nauki i szkolnictwa wyższego od czasów »Solidarności«”.

Abp Wiktor Skworc został wyróżniony „w uznaniu posługi duszpasterskiej, zaspokajania religijnych i duchowych potrzeb Małopolan oraz działalności charytatywnej na rzecz ludzi ubogich, pokrzywdzonych i wykluczonych”. Abp Skworc jest metropolitą katowickim od 2011 roku. Wcześniej pełnił funkcję ordynariusza diecezji tarnowskiej. Przyczynił się wtedy m.in. do utworzenia Wydziału Teologicznego w Tarnowie, funkcjonującego przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, powołał Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu, utworzył Katolickie Centra Edukacji Młodzieży „Kana” w Tarnowie, Nowym Sączu, Mielcu i Szczucinie oraz był zaangażowany m.in. w budowę Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Tytuł Małopolanina Roku jest przyznawany od 1995 r. przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Do tej pory otrzymali go m.in. Wisława Szymborska, kard. Franciszek Macharski, Stanisław Lem, Sławomir Mrożek, Robert Korzeniowski, kard. Stanisław Dziwisz, Adam Małysz, Andrzej Wajda, Czesław Miłosz i Jerzy Buzek. Honorowy tytuł „Małopolanina Wszech Czasów” przyznano papieżowi Janowi Pawłowi II.