Cześć i chwała bohaterom

Bogdan Gancarz

publikacja 01.03.2013 10:43

W Filharmonii Krakowskiej koncertowano w hołdzie „żołnierzom wyklętym”. Śpiewano i tradycyjnie i rapowo.

Cześć i chwała bohaterom W zeszłym roku koncert w filharmonii prowadziła Lidia Jazgar Grzegorz Kozakiewicz

Koncert zorganizowany przez Stowarzyszenie Passionart i krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” był jednocześnie pokazem umiejętności muzycznych artystów krakowskich jak i lekcją historii. –Nie była to przy tym lekcja nudna, bo i repertuar i formy wykonania były bardzo różnorodne – powiedziała słuchaczka koncertu Marysia Szarek, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Nowodworskiego.

Soliści: sopranistka Anna Suvorowa, tenor Mateusz Prendota, bas maciej Drużkowski, akordeonista Wiesław Dziedziński, perkusista Grzegorz Fieber, instrumentaliści Krakowskiej Młodej Filharmonii i Orkiestry Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza oraz chóry: Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego (w tym działający przy tej uczelni Chór Męski „Agricola” Krakowskiego Środowiska Akademickiego) pod batutami Tomasza Chmiela i Włodzimierza Siedlika wykonywali bowiem brawurowo zarówno tradycyjne pieśni patriotyczne jak i towarzyszyli raperowi Tadeuszowi Polkowskiemu w jego utworach „Żołnierze Wyklęci” i „Generał Nil”.

Długą owację widowni wywołało rapowe wykonanie utworu Polkowskiego „Inka”, poświęcone zamordowanej przez komunistów sanitariuszce Danucie Siedzikównie „Ince”.

–Gdy zobaczyłem młodziutką Annę Suvorową w krótkiej letniej sukience, z torbą sanitariuszki przewieszoną przez ramię, zamurowało mnie. Tak bowiem musiała wyglądać „Inka”. Gdy potem zaś Suvorova zaczęła śpiewać pięknym, czystym głosem wokalizę przypominającą stylem „Bachianas Brasileiras” Villi – Lobosa, nie mogłem się oprzeć wzruszeniu. Ten czysty głos bez słów, nie mniej oddawał istotę tragizmu losów „żołnierzy wyklętych” niż potrzebne skądinąd książki i artykuły – powiedział inny słuchacz koncertu, Adam Wiszowaty.

Tadeusz Polkowski apelował z estrady o wsparcie dla tych żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy pozostali po wojnie na Kresach Wschodnich i żyją w biedzie. Zbierano do puszek datki na paczki świąteczne, które zostaną im zawiezione przed Wielkanocą. -Cześć i chwała! – skandował Polkowski. –Bohaterom! – dodali gromkim chórem zgromadzeni w sali filharmonii.

-Widząc tu tyle młodzieży, zarówno wśród wykonawców jak i na widowni, przekonuję się, że nasza walka nie poszła na marne, powiedział 87. letni Wacław Szacoń z podkrakowskich Liszek, żołnierz NOW i AK, po wojnie zaś żołnierz antykomunistycznego podziemia na Lubelszczyźnie, towarzysz walki ostatniego
„żołnierza wyklętego” Józefa Franczaka „Lalka”, więzień polityczny.

Koncert prowadziła Lidia Jazgar, odczytując m. in. fragmenty dokumentów, pamiętników i wierszy związanych z walką „żołnierzy wyklętych”. Wręczono również nagrody w konkursie fotograficznym „Żołnierze wyklęci. Historia która mnie porusza” (pisaliśmy już o nim obszernie).

-My zaś szykujemy już przyszłoroczny koncert – powiedział Mateusz Prendota ze Stowarzyszenia Passionart.