Przygotowania pełną parą

mk

publikacja 13.03.2013 17:10

Rekolekcje, drogi krzyżowe, spowiedzi – wszystko, by dobrze przeżyć Wielki Post.

Przygotowania pełną parą Plakaty zapowiadające wielkopostne wydarzenia przed wejściem do kolegiaty św. Anny Miłosz Kluba/GN

W Krakowie nie brakuje wielkopostnych inicjatyw, które mogą być uzupełnieniem rekolekcji parafialnych. A dla tych, którzy je przegapili – szansą na przygotowanie się do świąt wielkanocnych.

Poniżej przedstawiamy kilka takich wydarzeń.

Rekolekcje

„Wiara jest rozumiana przede wszystkim jako wyznanie, sposób życia, celebracja, spoiwo pewnej grupy, a nawet opcja polityczna. To wszystko jest prawdą o wierze. Jednak jej najistotniejszą cechą jest niewątpliwie to, że w swojej prostej naturze jest zawsze spotkaniem” – piszą organizatorzy, zachęcając do udziału w rekolekcjach w bazylice Mariackiej. Od 17 do 22 marca podczas Mszy św. o godz. 18.30 nauki będzie głosił ks. dr hab. Robert Woźniak. W liturgii  pomagać będzie także Schola Mariacka.

Rekolekcje akademickie w kolegiacie św. Anny również rozpoczną się 17 marca (potrwają do 20 marca). Przez cztery dni kazania podczas Eucharystii o godz. 19.30 będzie głosił ks. dr hab. Andrzej Muszala. W ich trakcie – 19 marca – odbędzie się także Krakowska Noc Spowiedzi.

W bazylice oo. dominikanów zakończyły się już rekolekcje akademickie „Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu”, ale przed nami jeszcze dwie serie spotkań: „Wy jesteście światłem świata” (1720 marca, głosi o. Paweł Kozacki OP) oraz „Z głową za Jezusem” (2527 marca, prowadzi o. Paweł Krupa OP).

Drogi Krzyżowe

Akademicka. Ok. godz. 20.30 (po Mszy św. akademickiej o 19.30) rozpoczęła się 17 marca przed kolegiatą św. Anny tradycyjna akademicka Droga Krzyżowa. Przeszła ona na Rynek Główny, a stamtąd ul. Grodzką i ul. Franciszkańską pod okno papieskie. Jej tematem były „Wiara, modlitwa, pokora”. Autorem tegorocznych rozważań jest ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier.

Nowohucka. Droga Krzyżowa ulicami Nowej Huty przejdzie w Niedzielę Palmową 24 marca. Rozpocznie się o godz. 19 przy kościele na ul. Bulwarowej, a zakończy około godz. 22 w klasztorze w Mogile. Będzie to już siódma Nowohucka Droga Krzyżowa. W zeszłym roku wzięło w niej udział ponad 6 tys. uczestników.

Ekstremalna. Zaprawieni w pieszych wędrówkach mogą 22 marca wybrać się na Ekstremalną Drogę Krzyżową. Najkrótszy z jej wariantów liczy 24 km i wiedzie ze Skawiny do Kalwarii Zebrzydowskiej (tam kończą się wszystkie trasy). Przygotowano ich w sumie pięć – do przejścia w grupie oraz dwie do marszu indywidualnego. Dwie ze wspólnych tras „grupowych” mają dodatkowe warianty – krótsze, bo zaczynające się poza Krakowem. Większość uczestników rozpocznie swoją nocną drogę o godz. 20.30 w kościele św. Józefa w Krakowie. Dokładne informacje, przebieg poszczególnych tras oraz zasady uczestnictwa w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej można znaleźć na stronie internetowej: www.edk.org.pl (http://www.edk.org.pl/edycja-2013/krakow.html).

Spowiedź

Dodatkową okazją, by przystąpić do spowiedzi, będzie Krakowska Noc Spowiedzi, organizowana przez duszpasterstwa akademickie 19 marca. Kapłani będą czekać w konfesjonałach od godz. 21 do 2 w czterech kościołach: kolegiacie św. Anny, bazylice oo. dominikanów, parafii Świętego Krzyża oraz Pana Jezusa Dobrego Pasterza.