Redaktor wydania

Piotr Legutko

|

Gość Krakowski 24/2013

publikacja 13.06.2013 00:00

Ten miesiąc na pewno przejdzie do historii archidiecezji krakowskiej.

Rozpoczęła go wspaniała uroczystość beatyfikacji dwóch sióstr w sanktuarium Miłosierdzia Bożego, a zakończy poświęcenie Kościoła bł. Jana Pawła II w Centrum „Nie lękajcie się!, połączone z jubileuszem 50-lecia święceń kapłańskich ks. kard. Stanisława Dziwisza. Tym wydarzeniom oraz kończącej się peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego po naszej diecezji poświęcona jest rozmowa z metropolitą krakowskim. Przy tej okazji zapraszamy Państwa do dzielenia się duchowymi owocami peregrynacji. Szczegóły na ss. VI–VII.