Redaktor wydania

Piotr Legutko


|

Gość Krakowski 28/2013

publikacja 11.07.2013 00:00

Jaka będzie przyszłość ośrodka „Zielony Dół”?


Sprawa na pozór marginalna, bo dotycząca „tylko” miejsca, gdzie rehabilituje się 20 niepełnosprawnych, w rzeczywistości jest testem dla władzy. Papierkiem lakmusowym pokazującym, czy w konkretnych decyzjach potrafi ona reprezentować interes publiczny. Nie tylko ten mierzony w złotówkach. Laboratorium Cogito, prowadzące ośrodek na Woli Justowskiej, jest wzorcowym przykładem przedsiębiorstwa społecznego. Piszemy o nim na ss. IV–V.