Redaktor wydania

Bogdan Gancarz


|

Gość Krakowski 37/2013

publikacja 12.09.2013 00:00

Nauka czeka na małopolskich seniorów. Kolejne uczelnie wyższe organizują dla nich wykłady w ramach uniwersytetów trzeciego wieku.


Te zajęcia są oblegane przez uczestników. Nie ma tu problemów z małą liczbą studentów, z czym – w efekcie niżu demograficznego – borykają się obecnie uczelnie. Dużym powodzeniem, m.in. dzięki informacjom zamieszczanym na naszych łamach, cieszą się zajęcia UTW w jezuickiej Akademii Ignatianum. Piszemy o tym na s. VI.