Nowy budynek Uniwersytetu Papieskiego

Bogdan Gancarz

publikacja 24.09.2013 20:10

Studenci i uczeni Uniwersytetu Papieskiego będą mieli więcej miejsca.

Nowy budynek Uniwersytetu Papieskiego Pomoc zadeklarowały m.in. władze Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Grzegorz Kozakiewicz

Uczelnia wynajęła bowiem od władz archidiecezji częstochowskiej budynek przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie.

- Od 1 października część zajęć prowadzonych na naszej uczelni odbywać się będzie w nowo wynajętej siedzibie. Poza salami dydaktycznymi przygotujemy tam pomieszczenia katedr, mieszkania profesorskie i studenckie, stołówkę oraz aulę. Na Bernardyńską zostanie także przeniesiona część administracji (m.in. sekretariat Instytutu Nauk o Rodzinie i Instytutu Pracy Socjalnej) - poinformowała Monika Wiertek, rzecznik prasowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

- Cieszmy się bardzo, że udało nam się porozumieć z archidiecezją częstochowską, gdyż tak wielki budynek w centrum miasta rozwiązuje znaczną część naszych problemów lokalowych - dodała M. Wiertek.

Budynek został zbudowany w latach 1928-1930 wg projektu Zygmunta Gawlika i Franciszka Mroczyńskiego, na potrzeby diecezji częstochowskiej. Po wojnie mieściło się tu m. in. seminarium duchowne tej diecezji, w latach 1992-2013 zaś seminarium diecezji sosnowieckiej.