Mazowieckie nekropolie. Ciechanów

ks. Włodzimierz Piętka

publikacja 28.10.2013 00:13

”Tu się kończy wielkość świata” – słowa poezji Brunona Kicińskiego widniały niegdyś nad bramą wejściową na najstarszą istniejącą nekropolię w mieście nad Łydynią.

Wśród starych nagrobków można spotkać prawosławne krzyże i napisy w języku rosyjskim Wśród starych nagrobków można spotkać prawosławne krzyże i napisy w języku rosyjskim
ks. Włodzimierz Piętka /GN

Cmentarz przy ul. Płońskiej (dawnej Zakroczymskiej) w Ciechanowie powstał w 1828 roku. Na jego lokalizację wybrano dawne wyrobisko gliny, dlatego w jego ukształtowaniu są charakterystyczne dolinki i wzniesienia. Założył go i otoczył drewnianym parkanem ówczesny proboszcz ciechanowskiej fary, ks. Józef Kwiatkowski. Jego pogrzeb w 1865 roku, któremu przewodniczył bp Wincenty Chościak Popiel, późniejszy arcybiskup warszawski, był jednym z pierwszych znamienitych pochówków na cmentarzu. Później były kolejne: proboszczów fary: ks. Marcelego Olszewskiego, ks. Wiktora Radzikowskiego, ks. Remigiusza Jankowskiego i ks. Stanisława Tenderendy.

Na cmentarzu znajdują się groby powstańców styczniowych, żołnierzy roku 1920, pomordowanych w czasie ostatniej wojny, także groby ciechanowskich społeczników. Wśród wielu jest też grób Brunona Kicińskiego, poety czasu Oświecenia z pobliskiego Ojrzenia.