Za pokorne świadectwo

Bogdan Gancarz

|

Gość Krakowski 06/2014

publikacja 06.02.2014 00:00

Marek Jurek, polityk, w latach 2005–2007 marszałek Sejmu RP, stały publicysta „Gościa Niedzielnego”, otrzymał prestiżowe wyróżnienie.

 Marek Jurek z ikoną Świętej Rodziny. Druga z prawej Danuta Ciesielska,  wdowa po patronie nagrody Marek Jurek z ikoną Świętej Rodziny. Druga z prawej Danuta Ciesielska, wdowa po patronie nagrody
Adam Wojnar /GN

Ustanowiła je w 1997 r. krakowska Fundacja „Źródło”, wydająca pod tą samą nazwą tygodnik rodzin katolickich. Wyróżnienie wręczono 28 stycznia w sali Senackiej Politechniki Krakowskiej, której studentem i pracownikiem był niegdyś Jerzy Ciesielski (1929-1970), niegdyś aktywny uczestnik duszpasterstwa akademickiego prowadzonego przez Karola Wojtyłę i bardzo przezeń ceniony.

Obecnie jest kandydatem na ołtarze. 17 grudnia ub. roku papież Franciszek podpisał dekret uznający heroiczność jego cnót. Kapituła doceniła Marka Jurka, współzałożyciela Ruchu Młodej Polski i Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, posła sejmu kontraktowego a potem sejmów I, IV i V kadencji, marszałka sejmu, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, szefa stronnictwa Prawica Rzeczypospolitej m. in. za zaangażowanie polityczne na rzecz zasad cywilizacji chrześcijańskiej oraz sprawy niepodległości Polski. – Traktuję tę nagrodę jako wyróżnienie dla tych, których pracy i życiu zawdzięczam wiele: dla moich rodziców, żony Izabeli, czwórki naszych dzieci, księży, którzy pomagali mi w mojej drodze życiowej i dla przyjaciół, z którymi idziemy prostą drogą – powiedział laureat. Biskup Jan Szkodoń przekazał Markowi Jurkowi gratulacje od metropolity krakowskiego. Kard. Stanisław Dziwisz podziękował laureatowi nagrody za czytelne, odważne i pokorne świadectwo o wierze chrześcijańskiej, o świętości życia i posłannictwie rodziny. „Postawa Pana Marszałka jest umocnieniem wiary ludzi zaangażowanych w życie publiczne” – stwierdził kard. Dziwisz.