Plebiscyt dobrych ludzi

Monika Łącka

publikacja 22.02.2014 16:30

Do 8 marca poszukujemy Miłosiernych Samarytan Roku 2013.

Plebiscyt dobrych ludzi   Wielka gala, połączona z wręczeniem statuetek i wyróżnień, odbędzie się 2 kwietnia w auli bł. Jana Pawła II w Łagiewnikach. Na zdjęciu ubiegłoroczny finał Miłosz Kluba /GN – "Miłosiernym Samarytaninem jest każdy, kto wzruszony cierpieniem bliźniego, śpieszy mu z pomocą, w którą wkłada całe swoje serce". Te piękne słowa Jana Pawła II, zaczerpnięte z Listu Apostolskiego „Salvifici doloris" (O zbawczym cierpieniu), są mottem ogólnopolskiego, prestiżowego plebiscytu. Poprzez tę akcję chcemy podziękować zwykłym-niezwykłym bohaterom, którzy słowa zamieniają w czyny. Działają tam, gdzie potrzeba dobra i miłości i swoją postawą każdego dnia na nowo piszą ewangeliczną przypowieść o miłosiernym Samarytaninie i budują żywy pomnik błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Trzeba ich odszukać – mówi o. Stanisław Wysocki, założyciel Wolontariatu św. Eliasza, działającego przy klasztorze oo. karmelitów na krakowskim Piasku. – W przeddzień kanonizacji bł. Jana Pawła II, który przez cały swój pontyfikat prosił o budowanie cywilizacji miłości, chcemy pokazać, że ludzie odpowiadający na jego wezwanie żyją obok nas. Plebiscyt jest pięknym sposobem na podziękowanie im za serce pełne miłosierdzia i życzliwości dla drugiego człowieka.

Plebiscyt dobrych ludzi   Alicja Homel, Miłosierna Samarytanka za rok 2012, lubi wręczać chorym własnoręcznie wykonane prezenty Archiwum Alicji Homel W ubiegłym roku, podczas 9. gali Samarytanów XXI wieku, rozdano aż 9 nagród. Tytułem Miłosiernego Samarytanina Roku 2012 zostali uhonorowani: Ewa Zarzecka (lekarka Żywieckiego Hospicjum im. Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej), dr Andrzej Zaręba (lekarz rodzinny pracujący w przychodni w Krzeszowicach), dr Barbara Kołłątaj (lekarz, pracuje w szpitalu i wykłada na Akademii Medycznej w Lublinie), Alicja Homel (pielęgniarka, artystka, statystyk medyczny i kierownik Zespołu Opieki Duszpasterskiej w krakowskim Szpitalu Zakonu Bonifratrów), Barbara Rospond (pielęgniarka w krakowskim Szpitalu im. J. Dietla), Anna Spannbauer (lekarka Szpitalu Zakonu Bonifratrów), Grzegorz Nowak, Rafał Kot i Mateusz Zieliński (ratownicy medyczni Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego), Maria Kaczorowska (Kraków), a wyróżnieniem – Janina Oprych (Wieliczka). Specjalne wyróżnienie otrzymali mieszkańcy Szczekocin i Chałupek za ofiarną pomoc ofiarom katastrofy kolejowej z marca 2012 r. Każda z tych osób swoim życiem pisze historię, obok której nie da się przejść obojętnie.

Na przykład Maria Kaczorowska to skromna krakowianka, która lubi anonimowo wspierać tych, którzy „na zaraz, już” potrzebują wparcia. Gdy trzeba było z chwili na chwilę wyjąć z kieszeni pewną kwotę i zapłacić za lekarstwo, które ciężko rannej w wypadku 23-letniej dziewczynie dało szansę na powrót do zdrowia (NFZ tego lekarstwa nie refunduje, a bez niego młoda pacjentka resztę życia spędziłaby przykuta do łóżka), pani Maria nie zawahała się ani przez moment. To był przełom w leczeniu młodej pacjentki. – Dziennikarze wiele razy pytali nas potem, jaka to była kwota, ale to nie jest ważne – liczy się gest, szybkość decyzji i gotowość do pomocy w podbramkowej sytuacji – mówi Agata Mamak, wiceprezes Wolontariatu św. Eliasza, należąca do kapituły medalu.

Plebiscyt dobrych ludzi   Janina Oprych swoją chorobą się nie zraża, lecz z całych sił działa dla dobra innych Monika Łącka /GN Anna Spannbauer, rehabilitantka z krakowskiego Szpitala Bonifratrów św. Jana Grandego, podobno nie robi nic wielkiego. Na pytanie, dlaczego pomaga pacjentom (ponad „zawodową normę”), odpowiada z rozbrajającą szczerością: „Bo inni nie zawsze pomagają...”.

Z kolei Alicja Homel, pielęgniarka z wykształcenia, a obecnie statystyk medyczny w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie, to osoba, która zawsze potrafi dostrzec obok siebie drugiego człowieka, a opiekę nad chorymi, pracę w szpitalnym Zespole Opieki Duszpasterskiej i prowadzenie warsztatów plastycznych, m.in. dla podopiecznych sióstr albertynek, wkłada całe serce.

I jeszcze Janina Oprych, kobieta, która choć sama dotknięta jest ciężką chorobą (postępujący zanik mięśni), pogodą ducha mogłaby obdzielić wiele zdrowych osób. Od 26 lat angażuje się też w działanie Wspólnoty „Arka”, wspierającej osoby niepełnosprawne. Działa też w Braterstwie Chorych, zrzeszonym przy Towarzystwie Walki z Kalectwem w Krakowie oraz w Międzykontynentalnym Chrześcijańskim Braterstwie Osób Chorych i Niepełnosprawnych.

Kto w tym roku dołączy do tego zaszczytnego grona? Plebiscyt tradycyjnie podzielony jest na dwie kategorie. Pierwsza dotyczy pracowników służby zdrowia, dla których „pomoc cierpiącym jest powołaniem, a nie tylko wypełnianiem obowiązków i pracą zarobkową”. Dzięki temu ofiarowują nieco więcej ciepła i dobroci swoim podopiecznym. Druga kategoria promuje osoby niezwiązane z żadną organizacją charytatywną, dla których „motywem do czynienia miłosierdzia wobec potrzebujących jest przykazanie miłości”.

Głosować można listownie (pisząc pod adresem: Wolontariat św. Eliasza, ul. por. Wąchały 5, 30-608 Kraków), poprzez e-mail (biuro@eliasz.org) lub telefonicznie (12/263 61 56). Należy podać imię i nazwisko oraz adres lub numer telefonu osoby, którą chcemy wyróżnić i uzasadnić swój wybór.

Honorowy patronat nad akcją objął kard. S. Dziwisz, patronat medialny – m.in. „Gość Niedzielny”.