Odnowią Boga Ojca

Bogdan Gancarz

publikacja 04.03.2014 10:33

Ponad 11 mln zł wesprze odnowę krakowskich zabytków sakralnych.

Odnowią Boga Ojca Renowację przejdzie m.in. słynny witraż Wyspiańskiego "Bóg Ojciec" Grzegorz Kozakiewicz

Podziału dotacji dokonał Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. W sumie na odnowę 140 obiektów zabytkowych przeznaczono 30 mln 230 tys. zł. To o ponad 9,5 mln zł mniej niż w roku ubiegłym. Coraz więcej do renowacji dokładają jednak właściciele odnawianych obiektów, więc dotychczasowa dynamika przywracania świetności krakowskich zabytków zostanie zapewne utrzymana.

Spośród zabytków sakralnych najhojniej, bo kwotą 1,6 mln zł, zostaną wsparte prace końcowe przy renowacji imponującego wielkością i przepychem artystycznym barokowego ołtarza w kościele Bożego Ciała. Niewiele mniej, bo 1,2 mln zł, przeznaczono na prace konserwatorskie w katedrze na Wawelu.

- Cieszę się, że będą odnawiane m.in. gotyckie drzwi do katedry, wykonane w czasach króla Kazimierza Wielkiego. Nie tylko bowiem zostaną zabezpieczone na wiele lat przed niszczącym działaniem wilgoci i szkodliwych związków chemicznych znajdujących się w powietrzu nad Krakowem, lecz zostanie im także przywrócona pierwotna, szmaragdowa barwa. Średniowiecze wcale nie było mroczną, ponurą epoką! Dzieła sztuki i ubiory skrzyły się wówczas żywymi kolorami - powiedział Jarosław Kazubowski, krakowski restaurator i historyk sztuki.

W bieżącym roku będą kontynuowane prace konserwatorskie w katedralnej kaplicy Potockich. Remontu doczeka się także drewniana konstrukcja Wieży Zegarowej katedry.

Kosztem 133 tys. zł zostanie odnowiony słynny witraż Stanisława Wyspiańskiego „Bóg Ojciec - Stań się!”, znajdujący się nad chórem kościoła franciszkanów.

- Przychodzę często do franciszkanów w słoneczne dni, by - pomodliwszy się - zobaczyć, jak promienie prześwietlają ten witraż. Wbrew pozorom, witraże wymagają odnawiania nie tylko z powodu uszkodzeń mechanicznych. Ulegają także korozji, m.in. z powodu oddziaływania pyłów - powiedział Janusz Bielec, biofizyk, informatyk, miłośnik zabytków krakowskich.

Pieniądze dostaną także bazylika Mariacka (na remont słynnej wieży Hejnalicy) oraz klasztor dominikanów, gdzie będzie odnawiana m.in. gotycka sień z XII w.

Odnawiane będą jednak także zabytki świeckie. Prócz tych znanych, jak Baszta Złodziejska Zamku Królewskiego na Wawelu, Collegium Maius UJ czy budynek dawnego Szpitala Ubogich przy ul. Siennej, mieszczący obecnie zbiory Archiwum Narodowego, będą odnawiane także te mniej znane, np. elewacje kilkudziesięciu kamienic, na co przeznaczono 8,5 mln zł.

Nie wiadomo jednak, w jaki sposób odnowa zabytków krakowskich będzie finansowana w przyszłości. Osobny Narodowy Fundusz Odnowy Zabytków Krakowa bowiem zniknie. Zastąpi go Narodowy Fundusz Miast Historycznych, gdzie Kraków będzie miał do dyspozycji jedynie wydzieloną pulę pieniędzy. Nie wiadomo, czy będzie ona równa dotacji otrzymywanej obecnie.