Tu każdy kamień jest Polską

ks. Ireneusz Okarmus

|

Gość Krakowski 12/2014

publikacja 20.03.2014 00:00

Sanktuarium Kościoła i narodu. „Katedra wawelska jest niezwykłym fenomenem. Jest bowiem, jak żadna inna świątynia w Polsce, nasycona treścią historyczną, a zarazem teologiczną” – pisał Jan Paweł II w książce „Dar i tajemnica”.

 Królewska katedra na Wawelu jest świadkiem historii naszego kraju i powinna zajmować szczególne miejsce w sercu  każdego Polaka Królewska katedra na Wawelu jest świadkiem historii naszego kraju i powinna zajmować szczególne miejsce w sercu każdego Polaka
Ks. Ireneusz Okarmus /GN

Już za niespełna tydzień – 28 marca – minie 650 lat od momentu konsekracji obecnej, gotyckiej katedry na Wawelu pw. św. Stanisława BM i św. Wacława. Warto zweryfikować nasze myślenie o tej świątyni i nauczyć się patrzeć na nią teologicznie i historycznie. Tylko wtedy jej mury, kaplice i krypty, ołtarze i królewskie sarkofagi, relikwiarze i pamiątkowe marmurowe tablice, będące świadkami minionych wieków, przemówią do nas. Tylko w ten sposób można w tym miejscu poczuć głęboki związek z Bogiem, Kościołem i Polską.

Świątynia, nie muzeum

Takiego patrzenia na wawelską świątynię uczył nas Karol Wojtyła, będąc jeszcze metropolitą krakowskim. Przypomniał o tym kard. Stanisław Dziwisz, przemawiając w Pradze 22 listopada 2012 r. „Arcybiskup Karol Wojtyła obejmował rządy w archidiecezji krakowskiej w okresie, gdy władze komunistyczne nie tylko doprowadziły do zniesienia konkordatu, do likwidacji religii w szkole, ale i do odmowy zezwoleń na budowę kościołów i do szykanowania księży i ludzi wierzących. Dlatego spodziewał się, że władze mogą odważyć się sięgnąć po katedrę. Wystąpił więc z nową interpretacją treści, które w sobie nosi. Najkrócej ten program wyrażają słowa: »Sanktuarium Kościoła i Narodu«. Kardynał Wojtyła, rozumiejąc katedrę jako sanktuarium Kościoła, równolegle traktował ją jako sanktuarium narodu. Obawiał się, by nie stała się muzeum” – tłumaczył kard. Dziwisz, dodając, że kard. Wojtyle bardzo zależało, aby katedra była przede wszystkim świątynią, w której najważniejsza jest liturgia. „Tu zaprowadzano konstytucję Soboru Watykańskiego II o liturgii. Suma katedralna była traktowana jako najważniejsza Msza św. w diecezji. Tu rozwijano kult św. Stanisława i św. Jadwigi” – mówił kard. Dziwisz.

Centrum kultu św. Stanisława

Katedra na Wawelu jest jedyną w swoim rodzaju księgą historii, w której zapisane są także dzieje Kościoła na ziemiach polskich. Kto umie ją czytać, ten coraz więcej wie o swojej Matce, bo tak powinniśmy myśleć o Kościele, nawiązując do słów św. Augustyna, który nauczał, że „Kościół nazywa się matką chrześcijan, gdyż na chrzcie daje duszy prawdziwe życie”. Wkrótce po ustanowieniu w 1000 roku biskupstwa krakowskiego, wzniesiono na wawelskim wzgórzu pierwszą świątynię, której patronował św. Wacław. Dzisiejszy stan wiedzy nie pozwala na dokonanie dokładnej rekonstrukcji jej kształtu. Następna po niej katedra romańska, tak zwana Hermanowa (początki budowy łączy się z panowaniem księcia Władysława Hermana), powstała na przełomie wieków XI i XII. Konsekrowano ją w 1142 roku. Stała się nie tylko miejscem kultu, ale również kościołem, do którego pielgrzymowano z racji znajdujących się w niej od roku 1184 relikwii św. Floriana. Jeszcze większego duchowego znaczenia katedra na Wawelu nabrała w roku 1253, gdy w Asyżu został kanonizowany św. Stanisław ze Szczepanowa, biskup krakowski, który poniósł śmierć męczeńską w 1079 roku z rozkazu króla Bolesława Śmiałego. Od chwili kanonizacji stał się on głównym patronem Królestwa Polskiego, a katedra na Wawelu nabrała wyjątkowego znaczenia – to w niej znajdowały się relikwie świętego męczennika, przez którego wstawiennictwo modlono się o zjednoczenie rozbitego na dzielnice Królestwa Polskiego. Gdy w 1305 r. pożar zniszczył romańską katedrę, na jej miejscu rozpoczęto w pierwszej połowie XIV wieku budowę gotyckiej świątyni, nowej królewskiej katedry, która prawie bez zmian przetrwała do naszych czasów. Pośrodku niej umieszczono grób św. Stanisława. Odtąd to miejsce stało się centrum kultu świętego biskupa męczennika. Dodatkowego znaczenia nabrało w 1331 r., gdy po zwycięskiej bitwie pod Płowcami złożono tutaj trofea wojenne. Od tej pory po zwycięskich bitwach trofea składali tu także kolejni królowie.

Mistycyzm uczy wierności

Jeszcze w trakcie budowy katedry, 20 stycznia 1320 roku, koronował się w niej na króla Polski Władysław Łokietek. Tak narodziła się wielowiekowa tradycja koronacji królewskich w katedrze na Wawelu, które w przedziwny sposób splatały ścieżki Kościoła i państwa polskiego, spraw duchowych i ziemskich. Mury tej świątyni, jako jedynej w Polsce, pamiętają aż 34 obrzędy koronacyjne! To właśnie tutaj na tron Polski wstępowali wszyscy królowie i królowe (z wyjątkiem Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława Augusta Poniatowskiego), i to nawet wtedy, gdy stolicę przeniesiono do Warszawy. Jednak nawet te wzniosłe wydarzenia nie są najważniejsze, gdy w duchu wiary patrzymy na historię tej świątyni i do niej przychodzimy. Teologiczne spojrzenie na katedrę każe widzieć ją przede wszystkim jako świątynię, w której Bóg jest nieustannie obecny. Gdzie wczoraj i dziś sprawowano Najświętszą Ofiarę, udzielano sakramentów świętych, święceń kapłańskich, gdzie konsekrowano biskupów, gdzie znajdują się relikwie świętych. To tu, oprócz grobu z doczesnymi szczątkami św. Stanisława, znajduje się sarkofag z relikwiami św. Jadwigi Królowej, a także relikwie św. Wacława i bł. Wincentego Kadłubka, jednego z najwybitniejszych intelektualistów przełomu XII i XIII wieku, autora dzieła „Historia Polonica”. Ci, którzy mają dziś szczęście często przebywać w katedrze, z każdym dniem odkrywają jej mistyczne oddziaływanie. – To dla mnie wyjątkowe, święte miejsce. Z coraz większym szacunkiem każdego ranka wchodzę do tej świątyni – wyznaje ks. prał. Zdzisław Sochacki, proboszcz katedry na Wawelu. – Patrząc na konfesję św. Stanisława, uczę się od niego wierności prawu Bożemu i troski o ład moralny. Przy krzyżu św. Jadwigi odnajduję nie tylko świętą królową, która modliła się tutaj, ale odkrywam także jej szkołę świętości. Ona uczyła się jej na modlitwie, na kolanach. Zasługuje na szacunek i na to, by przy jej grobie przyzywać jej wstawiennictwa.

Przeszłość przemawia do serc

„Wejść do tej katedry nie można bez drżenia wewnętrznego, bez lęku; bo zawiera się w niej – jak w mało której katedrze świata – ogromna wielkość, którą przemawia do nas cała nasza historia, cała nasza przeszłość; przemawia zespołem pomników, przemawia zespołem sarkofagów, ołtarzy, rzeźb, ale nade wszystko przemawia do nas cała nasza przeszłość, cała nasza historia – zespołem imion i nazwisk. Wszystkie te imiona i nazwiska znaczą i wyznaczają (...) olbrzymią, tysiącletnią drogę naszych dziejów. I dlatego człowiek, który wchodzi do tej katedry nawet jako pielgrzym przygodny, musi zatrzymać się przed tą wielkością” – mówił abp Karol Wojtyła podczas ingresu do katedry na Wawelu 8 marca 1964 roku. Wawelska świątynia zasługuje na to, by uważać ją także za sanktuarium narodu, bo jej mury to kamienne stronice księgi, na której zapisane są dzieje naszej ojczyzny. Dzięki temu, że znajdują się w niej groby prawie wszystkich polskich królów (17, wliczając św. Jadwigę i Annę Jagiellonkę) – od Władysława Łokietka zaczynając, a na Stanisławie Leszczyńskim kończąc – możemy uświadomić sobie, że jesteśmy narodem z tysiącletnią historią, w której były nie tylko porażki, lecz także dni potęgi i chwały. Dla ludzi żyjących kilka wieków temu grzebanie królów w katedrze nie było wyrazem nagrody czy docenienia ich zasług, lecz narodowej tradycji. Dlatego obok siebie leżą wybitni polscy monarchowie, jak również ci, którzy za życia nie przynosili Polsce chluby. Miejsce pochówku w tej zacnej świątyni było po prostu przywilejem władcy, przeciwko któremu nikt nie protestował. Wraz z rozbiorami Polski skończyły się królewskie pochówki w katedrze. Utrata niepodległości podniosła katedrę do rangi symbolu. To w jej wnętrzu Polacy przypominali sobie czasy dawnej wielkości państwa, a przy grobach zwycięskich królów myślano o niepodległości Polski i tęskniono za nią. To tu budził się patriotyczny duch. Nic dziwnego, że w XIX wieku traktowano nawiedzenie katedry jako narodowy obowiązek.

Nie tylko dla królów

Gdy w drugiej połowie XIX wieku urządzono i udostępniono groby królewskie, zaczęły one jeszcze bardziej przemawiać do serc Polaków. O tym oddziaływaniu wawelskiej katedry pisał Stanisław Wyspiański w „Wyzwoleniu”, wydanym w 1903 roku: „Tu wszystko jest Polską, kamień każdy i okruch każdy, a człowiek, który tu wstąpi, staje się Polski częścią”. Gdy pisał te słowa, w tym niezwykłym narodowym sanktuarium wieczny spoczynek znaleźli już ci synowie Polski, którzy choć nie byli królami z pochodzenia, zostali uznani za równych im w godności. Najpierw, na początku XIX w., sprowadzono ciała bohaterów walki o wolność – generała Tadeusza Kościuszki i księcia Józefa Poniatowskiego. Pochowano ich w krypcie św. Leonarda. Odtąd o pochówku w grobach królewskich na Wawelu miały decydować nie królewskie pochodzenie, ale zasługi dla narodu i patriotyzm. W tych kategoriach rozumiano pochowanie tu Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, a w XX wieku – marszałka Józefa Piłsudskiego i gen. Władysława Sikorskiego. Niedawno także pary prezydenckiej – Lecha i Marii Kaczyńskich. Katedra wawelska, będąca od tysiąca lat matką wszystkich kościołów archidiecezji krakowskiej, pozostaje dla każdego Polaka miejscem świętym, co więcej – historyczną nekropolią z grobami królewskimi i panteonem bohaterów narodowych, wieszczów, wybitnych ludzi Kościoła. Zawsze będzie ona uczyć mądrości, przypominając o przeszłości. Każdemu umiejącemu czytać tę otwartą księgę historii naszego Kościoła i ojczyzny pozwoli doznać tego, czym kierował się młody ks. Karol Wojtyła, gdy wybierał na miejsce Mszy prymicyjnej ołtarz w krypcie św. Leonarda. Wspominając ten dzień, napisał, że wtedy chciał „dać wyraz szczególnej więzi duchowej z wszystkimi, którzy w tej katedrze spoczywają”. Czyż nie tego potrzeba dziś wszystkim Polakom?•