Pod krzyżem XXI wieku

dc

publikacja 26.03.2014 13:07

W krakowskich Łagiewnikach odbyło się premierowe wykonanie muzycznej modlitwy przebłagalnej i wynagradzającej - "Miłość ponad wszystko".

Pod krzyżem XXI wieku Oprawę muzyczną przygotowali chór Voce Angeli, bracia dominikanie, bracia franciszkanie, siostry Matki Bożej Miłosierdzia oraz Orkiestra Kameralna dell’Arte Miłosz Kluba /GN

Dzieło jest odpowiedzią na znieważanie Chrystusa i świętych we współczesnym świecie oraz próbą pokazania, że miłość stoi ponad grzechem i słabością tych, którzy ją profanują – w Bogu i drugim człowieku. Dziś takie działanie staje się coraz częściej sposobem przyciągania uwagi mediów, narzędziem promocji.

Jak mówią organizatorzy, „choć Jezus został ukrzyżowany, widział pod krzyżem ludzi, którzy dzięki Jego łasce odpowiedzieli miłością na miłość. Muzyczna modlitwa wynagradzająca jest współczesną formą trwania pod krzyżem XXI w. – z miłością.”

Utwór składa się z 7 części. 5 z nich powstało w oparciu o „Dzienniczek” św. s. Faustyny Kowalskiej. Pozostałe dwa teksty napisali s. Leonia Przybyło i Piotr Pałka – dyrygent i kompozytor modlitwy.

Wszystko nagrano w Krakowie na początku marca tego roku, ale po raz pierwszy w tę wyjątkową modlitwę można się było włączyć we wtorek wieczorem w Łagiewnikach. Piękna muzyka sprzyjała skupieniu i stworzeniu autentycznej wspólnoty wiernych, czemu wyraz dał spontaniczny śpiew zebranych w klasztornej kaplicy.

Dzieło wykonali chór Voce Angeli, bracia dominikanie, bracia franciszkanie, siostry Matki Bożej Miłosierdzia oraz Orkiestra Kameralna dell’Arte.

Wszyscy wierni (a zwłaszcza ci uzdolnieni muzycznie) są zaproszeni do kontynuowania tej modlitwy, by wynagradzać Bogu za doznawane zniewagi. Nagranie już wkrótce zostanie wydane na płytach, ale już teraz jest bezpłatnie dostępne na stronie internetowej: www.voceangeli.pl. Tam też znajdują się zapisy nutowe, które każdy może za darmo pobrać i rozpowszechniać.