Zawsze na "tak"

publikacja 26.03.2014 13:19

Z okazji obchodów Narodowego Dnia Życia na Politechnice Krakowskiej odbyło się spotkanie zachęcające młodych ludzi do zaangażowania w obronę życia.

Zawsze na "tak" Jednym z prelegentów był ks. dr Dariusz Raś, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Zofia Świerczyńska

Podczas zorganizowanego przez Młodzieżową Organizację im. Jerzego Ciesielskiego spotkania ks. dr Dariusz Raś wygłosił wykład "Cała prawda, półprawda, nieprawda. Pro life – język w debacie publicznej". Zwrócił w nim uwagę, jak obecnie w mediach poruszany jest temat zapłodnienia in vitro oraz wskazał drogi ułatwiające walkę o życie nienarodzonych dzieci.

Według niego, szczególnie ważny dla obrońców życia powinien być sposób argumentacji swojego stanowiska, kultura języka, stosowanie przykładów, poszukiwanie bohatera ruchu, czyli np. kogoś, kto przeżył aborcję. Istotna jest również reklama społeczna, której obecnie należy szukać w sieci, na szeroko pojętych portalach społecznościowych.

Następnie dr inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, wygłosił wykład "Życiu zawsze tak!". Przypominając początki swojej działalności, przytoczył słowa Jana Pawła II o konieczności nieustannej obrony życia, które zainspirowały go do działania. Przedstawił także dane statystyczne, które wykazują, że obecnie w Polsce ginie około 10 tys. dzieci rocznie, biorąc pod uwagę zarówno legalne, jak i nielegalne zabójstwa nienarodzonych dzieci. Zaznaczył, że obecna  sytuacja w Polsce poprawiła się, jednak nadal należy upominać się o prawo i ochronę życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

Podczas spotkania wyświetlony został także film "Trzeci wyjątek" w reżyserii Grzegorza Górnego, który przedstawia historię trzech małżeństw wychowujących dzieci z zespołem Downa. Opowiadają o radości, jaka wypływa z ich trudnego, ale zarazem spełnionego i szczęśliwego rodzicielstwa. Decyzja o urodzeniu niepełnosprawnego dziecka jest decyzją odważną, ale przynoszącą wiele satysfakcji i szczęścia – przekonują swoimi świadectwami.