Redaktor wydania

Monika Łącka

|

Gość Krakowski 14/2014

publikacja 03.04.2014 00:00

WKrakowie, dzieląc się z napotkanymi ludźmi naszym życiem i wiarą, zostawiliśmy ogromną część naszych serc – zapewniają Włosi ze wspólnoty Sentinelle del Mattino di Pasqua i dziękują wszystkim za bardzo ciepłe przyjęcie.

Obiecują też, że o mieszkańcach podwawelskiego grodu w modlitwie nie zapomną. Sami również o modlitwę proszą, by Duch Święty każdego dnia podsycał ich ewangelizacyjny zapał. Więcej o włoskiej misji na polskiej ziemi piszemy na ss. IV–V.