Ludzie Jezusa

mk

publikacja 17.04.2014 19:46

- Podpisaliśmy z Jezusem umowę na całe życie - mówił w Łagiewnikach kard. S. Dziwisz.

Ludzie Jezusa Mszy Krzyżma przewodniczył metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz Miłosz Kluba /Foto Gość

W łagiewnickim sanktuarium Miłosierdzia Bożego metropolita krakowski przewodniczył wielkoczwartkowej Mszy Krzyżma Świętego. W uroczystości tradycyjnie wzięli udział biskupi, kapłani, członkowie Służby Liturgicznej, Ruchu Światło-Życie, grup parafialnych oraz wierni. Podczas uroczystej Eucharystii poświęcone zostały oleje święte, a kapłani odnowili przyrzeczenia złożone w dniu święceń.

W wygłoszonej homilii kard. Stanisław Dziwisz mówił m. in. o podstawowych zadaniach Kościoła, jakimi są głoszenie Słowa Bożego i udzielanie sakramentów. – To jest podstawowe zadanie, podstawowa misja Kościoła, którym Zbawiciel się posługuje, aby dotrzeć do każdego pokolenia i każdego człowieka – podkreślał hierarcha. Dodał, że działalności apostolskiej muszą towarzyszyć dzieła miłosierdzia.

Nawiązując do listu biskupów do kapłanów na Wielki Czwartek, metropolita krakowski podkreślał: – Nie jesteśmy biskupami czy księżmi od godziny do godziny, jesteśmy nimi zawsze i zawsze musimy być dla innych, bo zawsze jesteśmy dla Jezusa. Podpisaliśmy z Nim umowę na całe życie. Zakres tej umowy wyznaczają dwa słowa: kochać i służyć.

Kardynał zwrócił także uwagę na potrzebę modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne, a także troski o dobrą formację osób duchownych. – Chodzi o to, by kapłani byli rzeczywiście ludźmi dla Chrystusa i ludźmi dla innych – mówił metropolita krakowski.

– Wsłuchujemy się uważnie w słowa krytyki wytykającej nam nasze słabości. Sprzyja to naszemu wewnętrznemu oczyszczeniu, ale powinno przede wszystkim mobilizować do jeszcze większej przejrzystości i autentyczności, gorliwości i bezinteresowności – zapewniał.

Kard. Stanisław Dziwisz nawiązał w homilii także do przygotowywanych w Krakowie Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Jak podkreślił, jest to wyzwanie, którego potrzeba, "aby odnowić Kościół, aby wyzwolić drzemiące w nas energie, aby dotrzeć z orędziem ewangelicznym do wszystkich spragnionych prawdy, sensu i miłości".

– Drodzy młodzi przyjaciele, liczymy na wasz entuzjazm wiary. Liczymy na wasze zaangażowanie we wspólnotach parafialnych, w waszych środowiskach nauki i pracy. Chcemy wam pomagać w rozeznawaniu waszego życiowego powołania. Dla większości z was będzie to projekt życia w małżeństwie i rodzinie. Kościół i społeczeństwo potrzebuje zdrowych, chrześcijańskich, otwartych na życie rodzin. Przygotowujcie się solidnie do takiego projektu życia – mówił metropolita do młodzieży zgromadzonej w łagiewnickiej bazylice.

– A gdyby ktoś z was usłyszał w sercu głos Chrystusa, zapraszający go do służby w kapłaństwie lub życiu konsekrowanym, nie odmawiajcie Mu. Odkupiciel człowieka potrzebuje takich ofiarnych uczniów. Wspólnota Kościoła potrzebuje takich gorących serc. Społeczeństwo potrzebuje takich ludzi – zachęcał kard. Stanisław Dziwisz.