Trzy dni egzaminów

jg

publikacja 23.04.2014 13:50

Uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych aż do piątku piszą egzaminy zewnętrzne. Zaczęli od egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie.

Trzy dni egzaminów Uczniowie z ostatniej klasy gimnazjum w Cichem Dolnem po sprawdzeniu, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, przystąpili do pracy Jan Głąbiński /GN

Punktualnie o godz. 9 uczniowie z całego kraju, także z naszego województwa, przystąpili do egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie. Czekało na nich ponad 20 pytań zamkniętych. Należało m.in. wskazać, które fotografie obrazują średniowieczne zabytki.

Po przerwie uczniowie wypełniali arkusze egzaminacyjne z języka polskiego. Musieli napisać m.in. rozprawkę. Kilka pytań odnosiło się również do tekstów, zawartych w arkuszu.

Liczba uczniów zdeklarowanych to egzaminu w całym województwie małopolskim to 35068 osób, w tym 4474 uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia). Ci ostatni mieli wydłużony czas pisania, ale nie zawsze był on taki sam. Było to związane z zaleceniami opinii wydanej przez daną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. - Egzamin przebiegł bez zakłóceń - poinformowała nas Dorota Hrapkowicz, asystentka dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Jeśli uczniowie nie przystąpili do egzaminu z powodu choroby, czy innych nagłych wypadków, będą go musieć napisać w dodatkowym terminie, który wyznaczy OKE w Krakowie. W niektórych przypadkach uczeń może być całkowicie zwolniony z pisania egzaminu.

Wyniki ezgaminów poznamy w połowie czerwca. Już jutro, tj. 24 kwietnia, uczniowie ostatnich klas gimnazjum będą pisać egzamin z matematyki i części przyrodniczej. W piątek czeka ich angielski (na poziomie podstawowym i rozszerzonym).

Wynik z egzaminu nie wypływa na ukończenie szkoły. Ważny jest jedynie, kiedy abiturienci gimnazjum starają się o przyjęcie do renomowanych szkół średnich.

Ocenianiem arkuszy egzaminacyjnych i opracowaniem wyników zajmuje się na naszym terenie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.